แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานส่งเสริมป้องกันในระดับจังหวัด (บึงกาฬ)
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตตามมาตรฐานส่งเสริมป้องกันในระดับจังหวัด (บึงกาฬ) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
เพศ
อายุ
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
งานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่สังกัด
Your answer
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ เหมาะสมทันยุคสมัย
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ เข้าใจง่าย
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ นำไปใช้ประโยชน์ได้
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ ตรงกับความต้องการ
สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ ดึงดูดความสนใจ
สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ ง่ายต่อการนำไปใช้
สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ เหมาะสมกับผู้รับความรู้
สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ มีความเพียงพอต่อจำนวนผู้รับความรู้
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ทันยุคสมัย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ สอนเข้าใจง่าย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับความรู้มีส่วนร่วม
วิทยากร สอนตรงกับเนื้อหา
วิทยากร สอนเข้าใจง่าย
วิทยากร เปิดโอกาสให้สอบถาม/แสดงความคิดเห็น
วิทยากร ตอบข้อสักถามตรงประเด็น
วิทยากร ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย
วิทยากร ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service