แบบรับข้อร้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การรับเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น ผู้แจ้งต้องได้รับความเดือดร้อน/เสียหาย หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงาน อันเนื่องมาจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เท่านั้น
เพื่อมิให้มีการแอบอ้างหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail ตามจริง อันจะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถแจ้งผลการร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบ เท่านั้น
กรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาของตนเอง และห้ามแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดทางวินัยนักศึกษา
ทั้งนี้การร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น ขอให้ใช้คำสุภาพในการร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน คณะจะเก็บเป็นความลับและดำเนินการต่อไป
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสประจำตัวประชาชน *
E-mail *
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ *
รหัสนักศึกษา
กรุณาระบุสาขาวิชาที่สังกัด (กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
สาขาวิชา
กรุณาระบุสาขาวิชาที่สังกัด (กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
หมวดข้อร้องเรียน *
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีต่อ
ข้อความร้องเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy