แบบรับข้อร้องเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การรับเรื่องร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น ผู้แจ้งต้องได้รับความเดือดร้อน/เสียหาย หรือต้องการเสนอแนะแนวทาง และติชมการทำงาน อันเนื่องมาจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เท่านั้น
เพื่อมิให้มีการแอบอ้างหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail ตามจริง อันจะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถแจ้งผลการร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบ เท่านั้น
กรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต้องระบุชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาของตนเอง และห้ามแอบอ้างชื่อบุคคลอื่น รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดทางวินัยนักศึกษา
ทั้งนี้การร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น ขอให้ใช้คำสุภาพในการร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียน คณะจะเก็บเป็นความลับและดำเนินการต่อไป

ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน
Your answer
E-mail
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
Your answer
รหัสนักศึกษา
กรุณาระบุสาขาวิชาที่สังกัด (กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
Your answer
สาขาวิชา
กรุณาระบุสาขาวิชาที่สังกัด (กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
Your answer
หมวดข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีต่อ
ข้อความร้องเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms