แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ ๑ (Business Law for Entrepreneurs Program : BLE Program) จังหวัดสงขลา
สถานที่อบรม โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เดือน/วัน/ปี * *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ
Your answer
ศาสนา
ที่อยู่
Your answer
มือถือ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
ปริญญาตรี/ภาควิชา/สาขา/คณะ/สถาบันที่จบการศึกษา *
Your answer
ปริญญาโท/ภาควิชา/สาขา/คณะ/สถาบันที่จบการศึกษา
Your answer
ปริญญาเอก/ภาควิชา/สาขา/คณะ/สถาบันที่จบการศึกษา
Your answer
ข้อมูลการทำงาน
Your answer
ตำแหน่งงาน(ภาษาไทย)
Your answer
ตำแหน่งงาน(ภาษาอังกฤษ)
Your answer
อายุงานการทำงาน
Your answer
ลักษณะงานที่ทำ
บทบาทและความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน *
Your answer
โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร
Your answer
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
Your answer
ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน
Your answer
ท่านทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากช่องทางใด ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
กรุณาส่ง ประวัติส่วนตัว (CV or Resume) พร้อมรูปถ่ายชุดสุภาพ จำนวน ๑ ชุดและส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-mail: Lsscenterru@gmail.com ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
**หมายเหตุ โครงการ ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่เปิดให้มีการเรียนการอบรม หรือปรับเปลี่ยนวัน เวลา รายชื่อวิทยากร รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครจนกว่าจะมีผู้เข้าอบรมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy