Formular de adeziune pentru dobândirea calității de membru al partidului Uniunea Salvați Romania
Email address *
Uniunea Salvați Romania
Nume Prenume *
Adresa *
Oras *
Telefon mobil *
Telefon fix
Skype id
Facebook
Cum v-a venit ideea înscrierii în USR? *
Disponibilitate
În care intervale orare sunteți disponibil pentru activitățile partidului?
În care intervale orare sunteți disponibil pentru activitățile partidului? (alte intervale orare)
Interese
Completați în care din următoarele categorii vă încadrați
Completați în care din următoarele categorii vă încadrați (alte categorii)
Abilități/ competențe
Specificați principalele abilități și competențe pe care le aveți
Experiență politică anterioară
Rezumați pe scurt activitățile politice anterioare sau completați cu Nu este cazul
Studii
Completați cu ultimele 2 forme de învățământ absolvite (liceu, facultate, doctorat etc.)
Experiență profesională
Câteva date despre activitatea profesională, responsabilități, inclusiv actualul loc de muncă.
Informații pe proprie răspundere
Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile a-n de mai jos: *
Required
Daca exista conditii pe care nu le indepliniti la intrebarea de mai sus:[marcați litera și precizați excepția; dacă nu este cazul, scrieți „fără excepție”] *
Experiența politică
Cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declarații, furnizez, pe proprie răspundere, următoarele informații:
a. Am făcut parte din următoarele partide politice (inclusiv Partidul Comunist Român)[partidul, perioada; dacă nu au existat, se marchează „nu este cazul”]
b. Am avut funcții de conducere, în următoarele partide politice (inclusiv Partidul Comunist Român)[partidul, funcția de conducere, perioada; se marchează funcțiile de conducere la orice nivel; dacă nu au existat, se marchează „nu este cazul”]
c. Am avut următoarele funcții de demnitate publică, funcții de conducere în administrația publică sau în companii de stat[instituția, funcția, perioada; dacă nu au existat, se marchează „nu este cazul”]
d. Am făcut sau fac parte din următoarele organizații, asociații sau fundații (culturale, economice, științifice, de cult, politice, etc.)[organizația, perioada; dacă nu au existat, se marchează „nu este cazul”]
e. S-a dispus față de mine, de către procuror, punerea în mișcare a acțiunii penale[fapta, Parchetul, anul; dacă nu au existat, se marchează „nu este cazul”]
Informații suplimentare pentru cei cu experiență politică în alte partide
Ce v-a atras la acel partid? [max. 5 rânduri]
De ce v-ați retras? [max. 5 rânduri]
Ce greșeli a făcut acel partid și cum poate USR să le evite? [max. 10 rânduri]
Termeni și Condiții
Partidul Uniunea Salvați România asigură în mod egal șanse oricărui doritor de a se înscrie ca membru sau simpatizant, indiferent de origine, sex, vârstă, orientare religioasă ori dizabilități.
Vă mulțumim pentru completarea acestui formular și pentru interesul dumneavoastră de a deveni parte din echipa Uniunii Salvați România.
Poate deveni membru al USR orice persoană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
1. Integritatea sa morală nu poate fi pusă la îndoială și reputația sa nu ar putea prejudicia prestigiul și imaginea USR;
2. Nu a deținut funcții politice de conducere sau control în cadrul vreunui partid parlamentar din România, la nivel local sau național;
3. Nu a deținut sau nu a candidat pentru funcții de demnitate publică, de conducere în administrația publică sau în companii de stat, susținut de vreun partid parlamentar, la nivel local sau la nivel național;
4. În ultimii 2 ani nu a deținut calitatea de membru al unui partid parlamentar. Persoana care nu îndeplinește acest criteriu și totuși dorește să activeze în cadrul USR va putea fi admisă ca simpatizant în urma examinării cazului său particular, pe baza atașării de către aplicant la declarația de adeziune a următoarelor documente: o scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care a aderat și a plecat din partidul anterior, precum și o recomandare scrisă din partea unui membru USR;
5. Nu este trimisă în judecată pentru fapte penale sau nu a fost condamnată penal, cu excepția condamnărilor pe motive politice din timpul regimului comunist;
6. Nu şi-a schimbat în mod repetat apartenenţa politică, altfel decât prin fuziuni;
7. Nu a făcut sau nu face parte din cadrele unui serviciu secret din România sau din străinătate;
8. Nu a colaborat cu fosta Securitate;
9. Nu a deţinut funcții de conducere în cadrul Partidului Comunist Român;
10. Nu a obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual;
11. Nu este sau nu a fost implicată în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nici în cazuri de conflict de interese;
12. Nu este în conflict de interese cu obiectivele USR.

Posibilele excepții de la aceste criterii de admitere vor fi aprobate de către organele competente prevăzute în statutul USR, cu avizul Comisiei Naționale de Arbitraj și al Biroului Național. Pronunțarea și admiterea unor excepții vor avea în vedere criterii precum onestitatea, reputația, implicarea civică şi meritele profesionale.

In accepțiunea prezentului document, partid parlamentar înseamnă partid care are sau a avut membri care să fi fost parlamentari într-o legislatură din intervalul 1990-2017, fie în respectivul partid, fie în altul.
Cerere de înscriere în UNIUNEA SALVAȚI ROMANIA
Formularul pentru inscriere il puteti gasi aici: goo.gl/TQ1UEk
Declarație de adeziune și acord privind modalitatea de convocare
În situația în care sunt admis ca membru, ader la statutul și programul Uniunii Salvați România.
Sunt de acord să fiu convocat/ă la întrunirile organelor de conducere, arbitraj și control ale USR prin e-mail sau SMS, la adresa de e-mail sau la numărul de telefon indicate în prezenta cerere de înscriere sau pe care le voi comunica ulterior Biroului Filialei Locale, Biroului Filialei Județene și Biroului Național al USR.
[Locul]
[Data]
MM
/
DD
/
YYYY
[Semnătura] (treceti inca o data numele)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.