อบรมเชิงปฏิบัติการ Log Book
แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบีัติการ กรอกข้อมูล Log Book วันพุธที่ 10 เดือนตุลาคม 2561
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
คำชี้แจง โปรดตอบคำถาม ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
สถานที่เหมาะสมกับการอบรม *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
ระยะเวลาในการอบรม *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้ *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
เนื้อหาในการอบรม น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
เอกสาร ประกอบการอบรม *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งาน *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
อาหารรสชาติดี และเพียงพอ *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
ความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ *
แย่
ปานกลาง
น่าพอใจ
ดีมาก
ยอดเยี่ยม
ความคิดเห็นของท่าน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms