แบบประเมินผล การจัดบรรยายจริยธรรมอิสลามวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีพฤฒา
ผู้ตอบแบบประเมิน *
เพศผู้ตอบแบบประเมิน *
ความเหมาะสมของสถานที่จัดบรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการจัดบรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ความสามารถของผู้บรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รูปแบบการจัดกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนของระบบเสียง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หัวข้อที่อยากให้มีการบรรยายในโอกาสต่อไป *
Your answer
ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service