แบบประเมินผล การจัดบรรยายจริยธรรมอิสลามวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนศรีพฤฒา
ผู้ตอบแบบประเมิน
เพศผู้ตอบแบบประเมิน
ความเหมาะสมของสถานที่จัดบรรยาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการจัดบรรยาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ความสามารถของผู้บรรยาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รูปแบบการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความชัดเจนของระบบเสียง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
หัวข้อที่อยากให้มีการบรรยายในโอกาสต่อไป
Your answer
ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms