รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสถานปฎิบัติธรรม"ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม และสะสมชั่วโมงจิตอาสาใช้ในการยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561และยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยตนเองที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
The form รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสถานปฎิบัติธรรม"ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม และสะสมชั่วโมงจิตอาสาใช้ในการยื่นกู้ กยศ.ในปีการศึกษาถัดไป ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ วัดบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561และยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ด้วยตนเองที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse - Terms of Service