Escola d'espectadors

El col·lectiu de professorat de dramatització-teatre estem impulsant un projecte de cartografia del teatre en l'educació a la Comunitat Valenciana. Les dades que arreplegarem ací tenen com a objectiu establir canals de comunicació amb el professorat de tots els nivells educatius que s'interessen per les activitats teatrals, artístiques i culturals al centre. Voldríem que els instruments de comunicació de la web 2.0 ens serviren per informar, compartir i divulgar tota mena d'informació rellevant per als docents amb esperit inquiet. La xarxa esdevé cada vegada més un instrument social de comunicació, per això és molt important indicar l'adreça de correu electrònic que consulteu de forma habitual.

Pensem que el col·lectiu de docents que incorpora l'art i les manifestacions culturals com un "valor afegit" a la seua programació d'aula és l'actiu més important d'un país. Per això l'associació "Avecteatre & Educació" ha acceptat el repte de cartografiar les persones, els centres i els grups de teatre escolars del nostre país. La idea és visibilitzar als dinamitzadors d'aquest tipus de projectes en la mesura que responen al perfils dels docents inquiets:
- Veuen la cultura com un servei a la societat i no dubten a esdevenir ambaixadors de les bones pràctiques teatrals, artístiques i culturals.
- Busquen en l'art estímuls per a estar actius intel·lectualment i així poder enfrontar el repte de sorprendre a l'alumnat.
- Tenen molt desenvolupada la seua educació artística i el seu esperit crític el posen al servei del col·lectiu per a la millora dels projectes.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  En què consistiria la teua experiència ideal d'assistir a un espectacle teatral amb alumnes

  (Valora de menor a major importància)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question