______________________________________________

  Captionless Image

  Sol·licitud taller 'Fem-los Créixer'

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal estan incorporades a un fitxer informatitzat de contactes de Catalunya amb ACNUR, que n’és el responsable i que en cap cas seran objecte de cessió a tercers. Aquest fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb l'entitat i mantenir-lo informat de les seves activitats. La persona titular té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a Catalunya amb ACNUR, amb domicili al Pl. Bonsuccés, 7, ent. 2 - 08001 Barcelona o enviant un e-mail a catalunya@eacnur.org