แบบคำร้องขอเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล @student.triamudom.ac.th

ติดต่อสอบถามที่ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) ตึก 9 ชั้น 2
Email : ict@triamudom.ac.th
(ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อกลับ ต้องสามารถใช้งานได้และเป็นอีเมลของนักเรียนในการติดต่อเท่านั้น)

**************โปรดอ่านตัวอย่าง**************
อีเมลสำหรับติดต่อกลับที่ "ถูกต้อง" เช่น xxxxxx@gmail.com หรือ xxxxxx@hotmail.com เป็นอีเมลที่นักเรียนมีรหัสผ่าน
อีเมลสำหรับติดต่อกลับที่ "ไม่ถูกต้อง" เช่น 8366666@student.triamudom.ac.th ซึ่งเป็นอีเมลที่นักเรียนไม่มีรหัสผ่าน
Email *
อีเมลสำหรับติดต่อกลับนักเรียน (ต้องเป็นอีเมลที่นักเรียนสามารถใช้งานได้) *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประจำตัวนักเรียน *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
Email @student.triamudom.ac.th ที่ต้องการรีเซตรหัสผ่าน *
รุ่นที่ *
ตึก *
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ห้อง *
งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) จะตอบกลับผ่าน Email ที่นักเรียนได้ให้ไว้ตอนต้น นักเรียนจะได้รับ ลิงค์ จาก email admin เพื่อใช้ในการตั้ง password ด้วยตนเอง จดหมายดังกล่าว อาจอยู่ใน กล่องจดหมายขยะ ของ mail นักเรียน โปรดตรวจสอบดูด้วย (จดหมายจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง) หลังจากได้รับเมลแล้ว "ให้นักเรียนดำเนินการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ด “ที่เป็นส่วนตัว” ไม่ควรใช้พาสเวิร์ดที่โรงเรียนตั้งให้เริ่มต้น" *
Required
ข้อตกลงการใช้งาน
1. ให้นักเรียนดำเนินการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ด “ที่เป็นส่วนตัว” ไม่ควรใช้พาสเวิร์ดที่โรงเรียนตั้งให้เริ่มต้น
2. บัญชี E-mail ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ของนักเรียนในการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
3. ห้ามนำบัญชี E-mail ไปใช้ในการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเด็ดขาด
4. หากตรวจสอบพบว่าผู้ขอใช้บริการ ละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ได้กำหนดไว้ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) ขอยกเลิกการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
5. ในกรณีที่สิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) จึงขอยกเลิกการให้บริการ E-mail และ Internet แบบไร้สาย (WIFI) ของโรงเรียน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Triam Udom Suksa School. Report Abuse