Önkéntes adatlap
Adatok Rólad, nekünk.
Az Önkéntes személyes adatai
Családi név *
Your answer
Utónév *
Utónevek
Your answer
Születési idő *
Your answer
Születési hely *
Your answer
Állampolgárság *
Személyi igazolvány száma *
Your answer
Anyja neve *
Your answer
Az Önkéntes elérhetőségei
Telefonszám *
Kérjük így add meg: (70) 933 8552
Your answer
E-mail cím *
Your answer
Lakcím *
Kérjük így add meg: 1051 Budapest, Arany János u. 31.
Your answer
Facebook profil URL címe *
Your answer
Baleset, egyéb rendkívüli helyzet esetén értesítendő személy
Neve *
Your answer
Telefonszáma *
Your answer
Tanulmányok
Oktatási intézmény neve
Your answer
Szak/Szakirány/Tagozat/Specializáció
Your answer
Legmagasabb befejezett iskolai végzettség
Vöröskeresztes ismeretek
Kérjük jelöld az alábbi képzési teületekben való jártasságodat a 0-tól 4-ig terjedő skálákon.

0 - sosem végeztem ilyen, vagy hasonló tevékenyésget
1 - néhányszor vállaltam már ilyen típusú feladatot, van némi gyakorlatom a teületen
2 - képzett önkéntes / képzés nélküli, de nagy gyakorlattal rendelkező önkéntes
3 - képzett ÉS nagy gyakorlattal rendelkező önkéntes
4 - képző önkéntes

Elsősegélynyújtó *
Balesetszimuláció *
Arcfestő *
Játékmester/Animátor *
HIV/AIDS prevenciós előadó *
Drogprevenciós előadó *
Kreatív/Kézműves foglalkoztató *
Egyéb információk
Pólóméret
Jelentkezésed elsődleges oka I. *
Jelentkezésed elsődleges oka II. *
Hobbik, érdeklődési területek, szívesen űzött szabadidős tevékenységek, különleges képességek
Your answer
Adatkezelés
Ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt (címe: 1051 Budapest. Arany J. u. 31.), mint közhasznú szervezet (továbbiakban: adatkezelő) fenti személyes adataimat az alábbiakban felsorolt célok megvalósulása érdekében, a jelen nyilatkozat szerinti – jogszabályon /2011. évi CXII. tv. a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (2011.07.26.)/ alapuló - keretek között kezelje, valamint, hogy azok alapján engem a közhasznú tevékenységeiről figyelemfelhívás érdekében személyesen, levél útján, telefonon,, illetve e-mail-en keresztül az alábbi tárgykörök vonatkozásában megkeressen:
A Magyar Vöröskereszt által szervezett:
- nyilvános (köztéri) rendezvények;
- adománygyűjtési felhívások;
- önkéntes véradási akciók;
- közérdekű önkéntes tevékenységek lehetőségei;
- egyéb, a Magyar Vöröskereszt kiemelkedően közhasznú tevékenységével összefüggő információk vonatkozásában történő tájékoztatás tekintetében.

Adatkezelő biztosított arról, és egyben kötelezettséget vállalt arra, hogy a jelen nyilatkozat szerinti személyes adataim kezeléséhez való hozzájárulásomat kizárólag abból a célból kéri, hogy a róla szóló jogszabály szerinti kötelezettségének hatékonyabban tudjon eleget tenni.
Hatékonyság alatt – adatkezelő tájékoztatása szerint - azt kell érteni, hogy adatkezelő az általa szervezett egyes rendezvényekről, kezdeményezésekről, akciókról engem közvetlenül és személyhez szólóan tudjon értesíteni, esetleges segítségemre számítva.
Jelen hozzájáruló nyilatkozatommal adatkezelő segítségére kívánok lenni jogszabályon alapuló közérdekű és kiemelkedően közhasznú feladatának teljesítésében.
Adatkezelő kifejezett kötelezettséget vállalt arra, hogy személyes adataimat – beleegyezésem nélkül - harmadik személynek semmilyen formában nem adja át, illetve azokat nem továbbítja, valamint nem hozza nyilvánosságra, illetve, hogy azokat olyan formában kezeli, hogy azokhoz illetéktelen személy(ek) ne férjenek hozzá.
Adatkezelő a jelen hozzájáruló nyilatkozat alapján mindaddig jogosult személyes adataim kezelésére, illetve azok alapján történő megkeresésemre, amíg hozzájárulásomat vissza nem vonom, melyet térítésmentesen, indoklás nélkül megtehetek.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általam közölt, jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonását követően személyes adataimat nyilvántartásából 3 (három) napon belül törli.
A jelen nyilatkozat segítségével is elérni kívánt cél érdekében vállalom, hogy a személyes adataimban (elérhetőségemben - név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, e-mail cím -) bekövetkező esetleges változásokat adatkezelő részére bejelentem.
Jelen hozzájáruló nyilatkozat akaratom önkéntes és határozott kinyilvánítása, mellyel beleegyezésemet adom személyes adataimnak a jelen nyilatkozatban foglalt célok megvalósítása körében történő kezeléséhez és felhasználásához.
Kijelentem továbbá, hogy cselekvőképes vagyok.

*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service