ใบสมัครกิจกรรม
คำนำหน้าชื่อ
( สำหรับ การจัดที่นอน เสื้ออาสา)
ชื่อ นามสกุล ( ภาษาไทย)
(ไม่ต้องมีคำนำหน้า ) กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
Your answer
Name ( English )
(กรุณากรอกให้ถูกต้อง เพื่อใช้ทำใบประกาศ หากกรอกผิดและต้องการขอใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )
Your answer
ใบประกาศนียบัตร
ท่านต้องการ หรือไม่ ( สามารถรับได้หน้างานหลังเสร็จกิจกรรม)
เบอร์โทร
ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน
(ใช้ทำประกันอุบัติเหตุการเดินทาง) กรณี เดินทางกับรถทีมงาน
Your answer
อีเมล์
( สำคัญ ทางทีมงานจะ ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์นี้ )
Your answer
เพศ
อายุ
ศาสนา
เพื่อปฎิบัติได้ตรงกับหลักศาสนา
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม อาสา หรือไม่
การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
หากมารถส่วตัว กรุณาแจ้งแบบฟอร์มด้านล่าง
รายละเอีดรถที่เดินทางเอง(เข้าร่วมกิจกรรม)
ขอ ยี่ห้อ รุ่น สี รถ ด้วยครับ
Your answer
การเข้าร่วม ( เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม)
หากมากับเพื่อนโปรดระบุชื่อเพื่อน 1 คนเพื่อจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน
ชื่อเพื่อนตัวหลัก 1 คน (กรณีเข้าร่วมเป็นกลุ่ม)
เพื่อจัด ให้อยู่กลุ่มเดี่ยวกัน (นั่งรถคันเดียวกัน)
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน
Your answer
เบอร์โทรบุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน
ตัวอย่างการใส่เบอร์โทร 087-XXX-XXXX
Your answer
ท่านต้องการ ที่พัก และ อาหาร ในพิพิธภัณท์หรือไม่
ความคาดหวังในการอบรม
ท่านยินดียอมรับเงือนไข การสมัคร
( กิจกรรมอาสาทุกกิจกรรม ต้อง ปลอดจากอบายมุข)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms