Badanie kwestionariuszowe
Jestem studentką 4 roku Psychologii Klinicznej. Zwracam się z prośbą o udział w badaniu, które przeprowadzam w ramach swojej pracy magisterskiej oraz projektu badawczego.

W swojej pracy badam kwestie doświadczania, jak i konsekwencje doświadczania trudnych sytuacji w ciągu życia u osób o różnych orientacjach psychoseksualnych (m.in. heteroseksualnej, homoseksualnej, biseksualnej, aseksualnej, panseksualnej).

Badanie polega na wypełnieniu metryczki (zamieszczonej poniżej) oraz czterech krótkich kwestionariuszy. Całość badania potrwa około 20 minut.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, można odmówić udziału w badaniu lub przerwać je w każdym momencie trwania bez podania przyczyny. Badanie jest całkowicie anonimowe, uzyskane w nim dane posłużą jako zbiorcze wyniki, które posłużą wyłącznie celom naukowym. Proszę o ustosunkowanie się do wszystkich zawartych w kwestionariuszach pytań i podanie spontanicznych odpowiedzi, czyli takich, które w pierwszej chwili przychodzą Pani/Panu na myśl. W badaniu nie ma dobrych (właściwych) oraz złych (niepoprawnych) odpowiedzi.

Bardzo dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariuszy.

Wiek (w latach): *
Your answer
Płeć: *
Czy jesteś osobą transpłciową?: *
Jeśli tak (jesteś osobą transpłciową), jaka jest Twoja płeć odczuwana?
Jak określił(a)byś swoją orientację seksualną*? *
Miejsce zamieszkania (w liczbie mieszkańców): *
*
OSOBA TRANSPŁCIOWA – osoba, której płeć nadana przy urodzeniu nie odpowiada jej tożsamości płciowej
OSOBA ANDROGYNICZNA – osoba, która charakteryzuje się cechami psychicznymi zarówno kobiecymi, jak i męskimi, niezależnie od swojej płci biologicznej
OSOBA GENDERQUEER – osoba, która czuje, że jej/jego tożsamość płciowa nie pasuje do społecznie skonstruowanych „norm” związanych z jego/jej biologiczną płcią
OSOBA NIEBINARNA – osoba nie identyfikująca się jako mężczyzna ani kobieta
ORIENTACJA SEKSUALNA – pociąg oraz zdolność do nawiązania głębokich emocjonalnych i seksualnych stosunków z osobami tej samej płci, przeciwnej płci bądź więcej niż z jedną płcią, jak również brak takiego pociągu
OSOBA HOMOSEKSUALNA – osoba odczuwająca pociąg seksualny do osób tej samej płci, co ona
OSOBA HETEROSEKSUALNA – osoba odczuwająca pociąg seksualny do osób o przeciwnej płci, co ona
OSOBA BISEKSUALNA – osoba odczuwająca pociągu seksualny zarówno do kobiet, jak i mężczyzn
OSOBA ASEKSUALNA – osoba nieodczuwająca pociągu seksualnego ani do mężczyzn, ani do kobiet

Na podstawie: Świder, M. Winiewski, M. (2017). Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms