ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการเสนอขอร้องเรียน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน
Email address *
ชื่อ – นามสกุล (กรอกข้อมูลตามความจริง)* *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน* *
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้* *
เบอร์โทรศัพท์* *
อีเมล์* *
หัวข้อร้องเรียน* *
ข้อมูล รายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน* *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์. Report Abuse