Музичка школа ”Др Војислав Вучковић”
ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКЕ 2020/2021
Email address *
Име и презиме ученика *
Ученик се уписује у први разред у статусу *
Уколико ученик мења статус школовања, навести опцију
Clear selection
Ученик уписује разред *
Који пут се ученик уписује у наведени разред *
Инструмент који ученик свира *
ЈМБГ (НАПОМЕНА: Потребан је ради електронског упис организованог од стране Министарства) *
Место, oпштина и држава рођења *
Име и презиме оца (старатеља) *
Име и презиме мајке *
Адреса становања *
Фиксни број телефона уеника
Фиксни број телефона оца (старатеља)
Фиксни број телефона мајке
Мобилни број телефона ученика
Мобилни број телефона оца (старатеља)
Мобилни број телфона мајке
е-mail ученика
е-mail оца (старатеља)
e-mail мајке
Да ли је ученик похађао играоницу у нашој школи (питање за ученике првог разреда)
Clear selection
Навести ниво досадашњег музичког образовања, односно, претходни разред који је ученик завршио *
Назив музичке школе у којој је ученик завршио претходни разред (питање се не односи на ученике играонице) *
У ком месту је ученик завршио претходни разред музичке школе (питање се не односи на ученике играонице и првог разреда) *
Који разред је ученик завршио у музичкој школи (питање се не односи на ученике играонице и првог разреда) *
Школсак година у којој је ученик завршио претходни разред (Н.пр. 2019/20... 2018/19... итд.) *
Инструмент који који је ученик свирао у претходном разреду *
Назив ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" *
Разред ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" *
Општина ОШ или СШ коју ученик похађа школске 2020/21 паралено са МШ "Др Војислав Вучковић" *
Ученик се уписује у класу наставника (не важи за ученике првог разреда и играонице ) *
Да ли ученик има брата или сестру која већ похађа МШ "Др Војислав Вучковић"
Clear selection
Сагласност за фотографисање
Ја као родитељ/старатељ, именованог малолетног детета са претходне стране ове пријаве за упис, својим потписом не/дајем право Музичкој школи “Др Војислав Вучковић” из Београда, да фотографије и видео снимке у којима се појављујемо моје дете и/или ја, начињене у просторијама школе или другим местима у оквиру школских активности (приредбе, концерти, интерни и јавни наступи и сл.) репродукује, приказује и користи у традиционалном или електронском формату, у циљу промоције квалитетног образовања, афирмацији школе, дечјих права, и толеранције у оквиру закона.

Одричем се било каквог права на накнаде које произилазе из или су у вези са коришћењем фотографија.

МШ „Др Војислав Вучковић“ се обавезује да неће вршити прикупљање, обраду и пренос трећим лицима и коришћење личних података и фотографија у било које друге сврхе осим наведених.
Сагласан-на сам да моје дете буде фотографисано током школовања у циљу промоције квалитета образовања, афирмације школе, дечијих права и толеранције у оквиру закона *
Напомена
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Muzička škola Dr Vojislav Vučković. Report Abuse