Đăng ký Cộng tác viên mảng thông tin tuyên truyền

Để đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường; Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên thông báo tuyển cộng tác viên mảng thông tin tuyên truyền. Các Anh/Chị vui lòng đăng ký theo hướng dẫn bên dưới:
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question