คนสร้างหนัง (Media content creator) รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสนใจด้านการจัดทำหรือผลิตหนังสั้นเท่านั้น เนื่องจากจะมีการคัดเลือกและฝึกซ้อมเพื่อเข้าประกวดหรือแข่งขันในโครงการต่างๆ
This form is no longer accepting responses, and has been set to automatically close by aoobaoof@gmail.com.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy