แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรายการ CMU Cute Ajarn
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ท่านเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ปีการศึกษา
5. ท่านเป็นนักศึกษา สาขาวิชา
Your answer
คณะ
Your answer
6. ท่านรู้จักรายการ CMUCuteAjarn ผ่านช่องทางใด
7. ท่านชื่นชอบกลุ่มรายการใดของ CMU Cute Ajarn
8. ท่านรับชมรายการต่างๆ ของ CMU Cute Ajarn บ่อยเพียงใด
9. ระยะเวลานานที่สุด ที่ท่านสามารถรับชมรายการได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 ระดับความพอใจของการรับชมรายการต่างๆ ผ่านทาง CMU Channel
ด้านรายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sciences and Technology)
กลุ่มสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ (Social Sciences and Humanities)
ด้านการเข้าถึงเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความน่าสนใจ น่าติดตาม
เข้าถึงรายการได้ง่ายและรวดเร็ว
เนื้อหาของรายการมีความทันสมัย ทันเหตุการ์ปัจจุบัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการ
ภาพและเสียงมีความคมชัด
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
การจัดวางวีดีโอเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
เว็บไซต์มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจ
การแบ่งหมวดหมู่กลุ่มรายการชัดเจน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms