แบบฟอร์มเสนอแนะรายการหนังสือ ตำรา สื่อต่างๆ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
คำชี้แจง
โปรดเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตำรา สื่อต่างๆ ที่ท่านต้องการให้จัดซื้อสำหรับจัดให้บริการในห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
หมายเหตุ: รายการที่ท่านเสนอแนะในครั้งนี้ งานห้องสมุด จะดำเนินการรวบรวมและจัดทำเป็นรายการหนังสือ ตำรา ฯลฯ ที่ได้รับการเสนอแนะ และจะรวบรวมรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาก่อนดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
อีเมล์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ส่วนที่ 2 รายการเสนอแนะหนังสือ ตำราฯ เพื่อให้จัดซื้อเข้าห้องสมุด
ท่านสามารถเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สื่อต่างๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนชื่อเรื่อง
คำแนะนำสำหรับการกรอกข้อมูลหนังสือ ตำรา : กรณีที่ท่านเสนอแนะมากกว่า 1 รายการ โปรดระบุรายการที่เสนอเป็นลำดับเลข เช่น
1. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 / วันดี โตสุขศรี :บรรณาธิการ ครั้งที่พิมพ์ 4/2559 ราคา 300 บาท เสนอให้ซื้อ จำนวน 20 เล่ม
2. การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล / รักชนก คชไกร :บรรณาธิการ ครั้งที่พิมพ์ 1/2559 ราคา 400 บาท เสนอให้ซื้อจำนวน 20 เล่ม
3. เรียนรู้สูติศาสตร์จากศัพท์ / พรพรรณ ภูสาหัส ปีพิมพ์ 2559 ราคา 190 บาท เสนอให้ซื้อจำนวน 20 เล่ม
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ/วารสารที่เสนอแนะ (สามารถระบุรายการได้มากกว่า 1 รายการ โดยใส่ลำดับเลข และระบุชื่อหนังสือ /ผู้แต่ง /ปีที่พิมพ์ / สำนักพิมพ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์) *
Your answer
ขัอเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่าน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service