แบบประเมินความพึ่งพอใจการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนบางกระทุ่มพิยาคม
คำชี้แจง ให้ท่านประเมินความพึ่งพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

1.ประเมินความพึ่งพอใจ รายการหนังสือ นิตยสาร วารสาร ที่ทางห้องสมุดโรงเรียนจัดให้ท่านมีความพอใจมากน้อยเพียงใด
2.แบบประเมินความพึ่งพอใจด้านต่างๆ ของห้องสมุดโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

เพศ *
ระดับชั้น *
สถานภาพ *
ประเมินความพึ่งพอใจ รายการหนังสือ นิตยสาร วารสาร ที่ทางห้องสมุดโรงเรียนจัดให้ท่านมีความพอใจมากน้อยเพียงใด
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ระดับ 5 = ดีมาก ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 1= น้อย
รายการหนังสือ/นิตยสาร/สิ่งพิมพ์ *
5
4
3
2
1
หนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ไทยรัฐ/มติชน/ข่าวสด
เคหการเกษตร
SPICY
เฮลทูเดย์
ขวัญเรือน
งานฝีมือ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
แบบประเมินความพึ่งพอใจด้านต่างๆ ของห้องสมุดโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ระดับ 5 = ดีมาก ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = พอใช้ ระดับ 1= น้อย
ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด *
5
4
3
2
1
1. ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ
2. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ
3. มีทรัพยากรสารสนเทศในการให้บริการที่ทันสมัย
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. ขั้นตอนการมารับบริการในห้องสมุดไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2. มีความถูกต้องและรวดเร็วในการบริการ
ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
1. จำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ
2. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด บรรยากาศน่าศึกษาค้นคว้า
3. ความปลอดภัย
4. ความสะอาด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service