ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้า
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาในประเด็น
เรื่อง “สถาปัตยกรรมสยามใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรศรี โพวาทอง นักวิชาการผู้วิจัยเรื่องดังกล่าว
ให้กับทางพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการสถาปัตยกรรมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563(ในวันเเละเวลาทำการ)
Email address *
ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์(สามารถติดต่อได้)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Prajadhipok's Institute. Report Abuse