EIT MINI CIVIL Class 1
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ค่าอบรม (128 ชั่วโมง)
ตลอดหลักสูตร 43,000 บาท
หากชำระก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลดเหลือ 38,000 บาท
พิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน ชำระค่าลงทะเบียนในราคา 70,000 บาทเท่านั้น (ต้องชำระก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

จนท.ผู้ประสานงาน : เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
โทร (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
โทรสาร (02)184-4597 ถึง 8

ข้อมูลผู้เข้าอบรม
คำนำหน้า
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
ชื่อบริษัท
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
E-mail
Your answer
ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ ในนาม (กรุณาระบุให้ละเอียดและถูกต้อง)
Your answer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Your answer
เลขที่สมาชิก วสท.
Your answer
เลขที่สภาวิศวกร/เลขที่ กว.
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
ที่อยู่บริษัท
Your answer
กรุณาเลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
โทรศัพท์/โทรสาร
Your answer
วิธีชำระเงิน
หากต้องการสมัครสมาชิกรายปี (กรุณาเลือก)
ตัวอย่างบัตรสมาชิก วสท.
ตัวอย่างบัตรสมาชิก วสท.
วิธีแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ค่าสมัครสมาชิก
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน
พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม หรือ ชื่อผู้สมัครสมาชิก วสท.(สมัครสมาชิก วสท.กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วย)
FAX : 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8
หรือ Scan เอกสารส่ง E-mail มาที่ janejirac@eit.or.th
***ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนที่ชำระเงินก่อน***
หลักสูตรที่ท่านต้องการให้ วสท.จัดอบรมเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms