Sprawdź czy jesteś gotowy na coaching

Zaznacz na skali od 1 do 4 swoje odpowiedzi na następujące pytania, gdzie: 4- oznacza zdecydowaną zgodę, 3 – zgodę, 2 – niezgodę i 1 – zdecydowaną niezgodę.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question