TÜ Ametiühingu liikmete küsitlus
Hea Tartu Ülikooli Ametiühingu liige!
TÜ Ametiühing viib liikmete küsitluse läbi ajavahemikus 11.-31. märts. Küsitluse eesmärk on teada saada, kuidas on liikmed rahul TÜ Ametiühingu tegevuse ja liikmesoodustustega, kas ollakse valmis tegema vabatahtlikku tööd ja milliseid infokanaleid ametiühingu liikmed kasutavad.
Küsimustik koosneb peamiselt etteantud valikvastustega küsimustest ja vastamisele kulub aega 10-15 minutit. Tärniga tähistatud küsimustele vastamine on kohustuslik. Elektrooniline küsimustik on anonüümne. Palume küsimustik ära täita hiljemalt 31. märtsiks ja vajutada küsimustiku lõpus nupule "Saada ära".
Iga ametiühingu liikme arvamus on väga oluline!
TÜ Ametiühingu tegevus ja liikmesoodustused
Kuidas olete rahul TÜ Ametiühingu tegevusega? *
Kui valisite "pigem ei ole rahul" või "üldse ei ole rahul", siis palun põhjendage oma vastust!
Your answer
Kui olulised on teie jaoks järgmised TÜ Ametiühingu tegevused? *
Väga oluline
Pigem oluline
Pigem ei ole oluline
Üldse ei ole oluline
Ei oska öelda
Koostöö teiste Eesti ja Euroopa ülikoolide ametiühingutega
Palga teema, ettepanekud TÜ palgaeeskirja kavandile
Töötervishoiu teema, ettepanekud töötervishoiu käskkirja kavandile
Osalemine teaduse toetuspäeva aktsioonides
TÜ Ametiühing koos Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga korraldas 20. veebruaril teaduse toetuspäeva. Kas osalesite teaduse toetuspäeval? *
Kust saite informatsiooni teaduse toetuspäeva kohta? *
Kas teil on soovitusi järgmisteks kampaaniateks? Milliseid sündmusi võiks TÜ Ametiühing korraldada?
Your answer
Kui olulised on teie jaoks järgmised TÜ Ametiühingu liikmesoodustused? *
Väga oluline
Pigem oluline
Pigem ei ole oluline
Üldse ei ole oluline
Ei oska öelda
Tasuta juriidiline nõustamine tööküsimustes
Eesti Ametiühingute Keskliidu liikmekaart soodustustega
Stipendium magistrandile ja doktorandile
Hooajaline Pärnu puhkekodu
Matusetoetus
Osaline prillide kompensatsioon
Milliseid liikmesoodustusi võiks TÜ Ametiühing oma liikmetele veel pakkuda?
Your answer
Mitu korda olete käinud puhkamas hooajalises Pärnu puhkekodus? *
Kui oluline liikmesoodustus on teie jaoks Pärnu puhkekodu? *
Kas olete tutvunud 2018. aastal sõlmitud kollektiivlepinguga? *
Kas soovite midagi öelda või lisada 2018. aastal sõlmitud kollektiivlepingu kohta?
Your answer
Kui olete valmis tegema vabatahtlikku tööd (külastused ja vestlused kodudes või hooldekodudes) aitamaks abivajajaid, siis kuidas?
Kas teate kedagi oma endiste kolleegide seast, kes võiks vajada abi TÜ Ametiühingult? Kui jah, siis palun andke teada abivajajate nimed ja kontaktandmed!
Your answer
Kas te soovite midagi lisada TÜ Ametiühingu tegevuse või liikmesoodustuste kohta? Mis on hästi ja mida on vaja muuta paremaks?
Your answer
TÜ Ametiühingu infokanalid
Millist TÜ Ametiühingu infokanalit kasutate kõige sagedamini? *
Kui sageli külastate TÜ Ametiühingu kodulehte? *
Kas olete teadlik, et TÜ Ametiühingul on fännileht Facebookis? *
Kui sageli külastate TÜ Ametiühingu fännilehte Facebookis? *
Teie sugu *
Teie vanus *
Teie haridus *
Valdkond, kus töötate *
Te olete *
Suur aitäh vastamise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service