Dotazník pro obyvatele Broumovska
Vážení občané,

v rámci regionu Broumovska působí tzv. místní akční skupina, konkrétně MAS Broumovsko+. Jedná se o spolek založený na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.
Jedním z nástrojů, kterým rozvoj regionu podporujeme, je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků z evropských fondů.

Díky zapojení Vaší obce do území MAS jste mohli žádat o finanční prostředky z evropských fondů pro období 2014-2020, které byly přiděleny přímo našemu regionu na podporu vybraných oblastí (kulturní dědictví, sociální podnikání, bezpečnost v dopravě, životní prostředí, podpora zemědělství a podnikání apod.). Podrobnější informace naleznete na stránkách MAS - http://www.mas.broumovsko.cz/

MAS Broumovsko+ se v současné době připravuje na nové období 2021-2027. Plánujeme, jakým směrem zaměříme svoji činnost, jaké problémy budeme pomáhat řešit a také zjišťujeme, do čeho je v našem regionu nejvíce potřeba investovat. Obracíme se na Vás proto s žádostí o vyplnění dotazníku, který nám pomůže zjistit také Váš názor na budoucí rozvoj Broumovska.

Děkujeme!
MAS Broumovsko+, z. s.
Jaký je Váš věk? *
Jste? *
Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: *
Captionless Image
Aktuálně pracuji na pozici: *
Ve které obci regionu Broumovska bydlíte? *
Captionless Image
Jak dlouho na Broumovsku bydlíte? *
Jak se Vám ve Vaší obci žije? *
Na co jste ve Vaší obci hrdý/á? Co se Vám v obci nejvíce líbí?
Co se Vám ve Vaší obci nejvíce líbí a co Vám naopak chybí/vadí? (např. oproti ostatním obcím)
Na které z uvedených oblastí by se měla Vaše obec nejvíce zaměřit? Vyberte maximálně 5 oblastí. *
Captionless Image
Required
Do čeho byste ve Vaší obci přednostně investoval/a, kdybyste měl/a více než 1 mil. Kč:
Do čeho byste ve Vaší obci přednostně investoval/a, kdybyste měl/a méně než 1 mil. Kč:
Jak se podílíte na rozvoji obce nebo na společenském, kulturním, sportovním a veřejném dění v rámci své mimopracovní aktivity?
Uveďte důvod, pro který byste se případně chtěl/a odstěhovat. Vyberte maximálně 3 možnosti. *
Required
V našem regionu dochází k významnému úbytku obyvatel. Jaký je podle Vás hlavní motiv lidí k odchodu?
Captionless Image
Znáte MAS Broumovsko+, z. s. a její činnost? *
Captionless Image
Pokud jste odpověl/a, že znáte činnost MAS Broumovsko+, napište, prosím, odkud a zda s ní máte zkušenost.
Prostor pro Vaše náměty, připomínky a komentáře k rozvoji regionu, Vaší obce i jiným oblastem:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy