แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โปรดเลือกระดับความเหมาะสมในข้อคำถามตามความคิดเห็นของท่าน และเขียนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป
1. การประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านบุคากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านวัสดุ อุปกรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การประสานงาน/ประชุมเพื่อจัดเตรียมด้านงบประมาณ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.การบริหารจัดการด้านการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่การแข่งขัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ความเหมาะสมและความพร้อมของคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ความเหมาะสมและความพร้อมของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.ความสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความสะดวกในการดูข้อมูลตารางการแข่งขันในระบบออนไลน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.ความสะดวกในการดูข้อมูลการประกาศผลการแข่งขันในระบบออนไลน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11.ความสะดวกในการพิมพ์เกียรติบัตรในระบบออนไลน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12.ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการจัดงานครั้งนี้ และครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms