Strategija Udruženja ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine FBiH
Poštovane kolege,
Molim vas da pažljivo popunite ovaj upitnik kako bi došli do najbolje moguće strategije našeg Udruženja.
Vaši odgovori su veoma značajni.
Glavni strateški ciljevi su dogovoreni na sastanku Upravnog odbora, a sada nam je cilj dobiti značajne podciljeve koje ćemo pokušati ostvariti u narednom periodu od 3 godine.
Misija Udruženja (unesite svoj tekst)
Your answer
Vizija Udruženja (unesite svoj tekst)
Your answer
Ciljevi Udruženja (unesite svoj tekst)
Your answer
Strateški cilj 1 Direktno ugovaranje, privatiziranje, privatizacija
Strateški cilj 1 Direktno ugovaranje, privatiziranje, privatizacija -
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Timovi porodične/obiteljske medicine direktno ugovaraju s ZZO
Ugovori treba da prethodno prođu diskusiju u Udruženju i da se uvaže sugestije od strane Udruženja
Timovi porodične/obiteljske medicine mogu raditi u prostorima domova zdravlja kao privatizirani sa direktnim ugovorima i prostorima dobivenim na koncesiju
Podstičemo razvoj privatnih ambulanti porodične/obiteljske medicine
Strateški cilj 1 Direktno ugovaranje, privatiziranje, privatizacija - IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
Strateški cilj 2 Reforma financiranja porodične medicine - kapitacija
Strateški cilj 2 Reforma financiranja porodične medicine - kapitacija
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Plaćanje timova na osnovu kapitacije ( minimani broj 1200 - maksimalni broj 1800)
Struktura: 60 % kapitacija, do 20% preventivne usluge, do 10% posebne usluge – palijativna njega, kućne posjete, obrade za IPK, izvještaji, 4% dostignuti kvalitet, 6% i više usluge koje tim P/O medicine može da direktno naplaćuje od korisnika usluga
Kapitacija mora 60% da garantira najmanje 80% dosadašnje plaće timova PM
U budućnosti planirati kapitaciju koja uključuje i dijelove upravljanja zdravstvenim resursima koje treba dodatno finansijski nagraditi.
Strateški cilj 2 Reforma financiranja porodične medicine - kapitacija - IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
Strateški cilj 3 Usvajanje standarda, normativa prostora, vremena, opreme i liste usluga
Strateški cilj 3 Usvajanje standarda, normativa prostora, vremena, opreme i liste usluga
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Standard tima: 1 ljekar specijalista i ljekar s završenom dodatnom edukacijom iz P/OM (definirati dužinu vremena do kada je to moguće, jer će nam mogućnost da patovci ugovaraju ugrozit specijalizaciju i nas same) i 1 porodična medicinska sestra
Patronažni rad razvijati kao posebnu službu. Ukoliko je u nekim sredinama patronažna medicinska sestra u timu P/O medicine to se prepoznaje u ugovoru
Normativ prostora - koristiti postojeći
Normativ vrmena: otvaranje zdravstvenog kartona i prvi pregled - 30 minuta (20 minuta anamneza i pregled + 10 minuta plan za preventivne aktivnosti)
Normativ vremena: kontrolni pregledi - 15 minuta – (10 minuta kurativa, pisanje recepata, uputnica, 5 minuta preventivne aktivnosti)
Normativ vremena: preventivni pregledi - 15 minuta
Normativ vremena: izvod iz zdravstvenog kartona - 15 minuta
Normativ vremena: IPK obrada - 30 minuta
Normativ vremena: obnavljanje terapije - 10 minuta
Normativ vremena: pisanje uputnica ili analiza specijalističkih nalaza – 10 minuta
Normativ vremena: kućna posjeta - 60 minuta
Strateški cilj 3 Usvajanje standarda, normativa prostora, vremena, opreme i liste usluga - IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
Strateški cilj 4 Registracija korisnika usluga
Strateški cilj 4 Registracija korisnika usluga
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Svi stanovnici treba da izaberu porodičnog ljekara na osnovu standarda i kapitacije
Preporučena registracija: svi članovi porodice su registrirani u jedan tim P/OM, registracija po mogućnosti kod najbližeg dostupnog tima, mogućnost ljekara da iz opravdanih razloga odbije registraciju, ali uz pružanje hitne neophodne medicinske pomoći
Timovi koji moraju da registriraju više (u mjestima gdje nema dovoljno ili nije potrebno više ljekara) od 1800 pacijenata imaju posebne ugovore
U posebnim područjima tim može registrirati manje od 1200 pacijenata ali uz nadoknadu kao da imaju 1200 pacijenata ili više
Strateški cilj 4 Registracija korisnika usluga -IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
Strateški cilj 5 Edukacija porodičnih/obiteljskih ljekara
Strateški cilj 5 Edukacija porodičnih/obiteljskih ljekara
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Unaprijediti centre za edukaciju, obezbjediti edukaciju ''jedan na jedan'', odnosno više mentora i komentora
Standardizirati specijalistički ispit (npr. OSCE) i obezbijediti da predstavnik Udruženja bude prisutan na ispitu
Učiniti specijalizaciju privlačnijom za mlade kolege
Obezbijediti na svim fakultetima dovoljan broj teorijske, i osobito praktične nastave iz P/OM
Obezbijediti praktičnu nastavu ''jedan na jedan'', odnosno dovoljan broj stručnjaka iz prakse
Obezbijediti da Udruženje ima uticaj na kurikulume iz porodične medicine
CME/trajno stručno usavršavanje - obezbijediti veći uticaj Udruženja (npr. predstavnik udruženja treba da bude u komisiji za KME/CPD u ljekarskim komorama
Udruženje treba da u periodu za licencirenje (5 godina) ponudi svojim članovima dovoljno bodova da se mogu obnoviti licencu
Strateški cilj 5 Edukacija porodičnih/obiteljskih ljekara - IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
Strateški cilj 6 Unaprijeđenje kvaliteta
Strateški cilj 6 Unaprijeđenje kvaliteta
DA
Možda
Ne
Imam komentar
Udruženje aktivno učestvuje u izradi standarda za porodičnu medicinu i odobrava ih
Udruženje treba da ima zvaničnog predstavnika u procesu sertificiranja i akreditiranja
Udruženje producira vlastite stručne vodilje, algoritme i kliničke puteve
Strateški cilj 5 Edukacija porodičnih/obiteljskih ljekara - IMAM IDEJE I KOMENTARE (upisati)
Your answer
SWOT analiza - Unutarnje snage (nabrojati nekoliko)
Your answer
SWOT analiza - Unutarnje slabosti (nabrojati nekoliko)
Your answer
SWOT analiza - Vanjske prilike (nabrojati nekoliko)
Your answer
SWOT analiza - Vanjske prijetnje (nabrojati nekoliko)
Your answer
Prezime i ime
Your answer
DODATNI KOMENTARI I PRIJEDLOZI
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service