แบบรับฟังความคิดเห็น เรื่องกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๗๗๙-๒๕xx
แบบรับฟังความคิดเห็นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก.๒๗๗๙-๒๕xx โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ความเห็นต่อแบบร่างมาตรฐานฯ
https://drive.google.com/file/d/1UNEyA3Jua_HhuvrAmEoSNZ4vv2lxq25s/view?usp=sharing หรือ https://1th.me/Hhkb0

ส่วนที่ 2 : ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้แสดงความคิดเห็น
(ชื่อ, เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง(PASSPORT)/เลขทะเบียนนิติบุคคล,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อกลับ,ข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy