แบบสำรวจความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ *
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy