Ankieta dla osób, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020, która będzie wdrażana na terenie następujących Gmin: Grabowiec, Komarów - Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość oraz Sułów.

Z uwagi na fakt, że w nowej strategii zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, chcielibyśmy dowiedzieć się czy na naszym obszarze są osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question