Søknad/Application for DNV GL Fuel Fighter
DNV GL Fuel Fighter jobber vi for å utvikle og bygge en ultra energieffektiv elbil for å delta i Shell Eco Marathon. Vi konkurerer i klassen Urban Concept. Her er miljøet i fokus, og studenter over hele verden utfordres til å finne morgendagens transportløsninger.

DNV GL Fuel fighter trenger deg til å realisere vårt eksisterende bidrag, og finne gode løsninger for neste generasjons konsept. Du får også 7.5 studiepoeng for å være med!

For mer detaljerte beskrivelser av stillingene se fuelfighter.no

----------


DNV GL Fuel Fighter are working to develop and build an ultra energy efficient electric car to participate in Shell Eco Marathon. We compete in the Urban Concept class, here sustainability is key, and students around the world are challenged to find tomorrow's transport solutions.

DNV GL Fuel Fighter needs you to realize our existing contribution, and find innovative solutions for the next generation concept. You will also get 7.5 credits by joining this team.

For detailed information about the positions go to fuelfighter.no

Email address *
Navn/Name *
Your answer
Studieprogram og år/Field of study and year *
Your answer
Telefonnummer/Phone number *
Your answer
Research and Development (R&D)
Nytt i år er er et diverst R&D team som skal være med helt i startfasen for å utvikle neste generasjons konsept. Dette dreier seg i hovedsak om design av nytt karosseri/monocoque, og se på muligheter for å bruke innovative teknikker som generativ design og 3D printing opp mot designet av bilen som skal konkurrere våren 2019. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap for de ulike stillingene verdsettes.

///

New this year is a diverse R&D team that will be in the start-up phase of developing the next-generation concept. The main focus will be the design of new body / monocoque by looking at opportunities for using innovative techniques such as generative design and 3D printing, starting the development of the car that will compete in spring 2019. No previous experience is necessary but some interest and knowledge is described is valued in the different positions.

Hva kunne du tenkt deg å jobbe med?/What would you like to work with?
The Design Team
Design teamet skal jobbe generelt med estetikken av den eksisterende bilen, men primært med fokus på utvendig face lift og interiør. Konseptet for karosseridesignet til neste generasjons bil er nå helt i startfasen, og dette vil etterhvert få prioritet. Her vi utforsking eksisterende urbane bil konsepter og bruker analyse være viktig, og videre design og utforming av karosseriet. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap om produktdesign verdsettes.

///

The design team will work in with the aesthetics of the existing car, primarily focusing on exterior face-lift and interior. The concept of car body design for next-generation car is now in its initial phase, and this will eventually be a priority. Here will exploring existing urban car concepts and creating user analysis be important, and further the design of the car body. No previous experience is necessary but some interest and knowledge with product design is valued.

Hva kunne du tenkt deg å jobbe med?/What would you like to work with?
The Electrical Team
Elektronikkteamet jobber med alle de elektroniske systemene til Fuel Fighter bilen. Fra kraftelektronikk og fremdriftssystemet til lys og vindusviskere. Omtrent alle områder innen elektronikk og programmering utforskes for å utvikle høyteknologiske løsninger.Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse for elektronikk og programmering er nødvendig. Opplæring i relevante programmer og konsepter vil bli gitt.

///

The electrical team is a group of student engineers who design the electronics for the Fuel Fighter vehicle. From power electronics and the propulsion system to lights and window wipers. Nearly every domain of electronics and programming is explored to achieve high technology solutions.
No prior experience is needed, but some interest and insight into electronics and programming is appreciated. Training in relevant programs and concepts will be given.


Hva kunne du tenkt deg å jobbe med?/What would you like to work with?
The Mechanical Team
Det mekaniske teamet er gruppen som tar seg av de mekaniske komponentene til DNV GL Fuel Fighter bilen. Ved å bruke alt fra avansert modelleringsprogramvare til en enkel skiftenøkkel konstruerer og bygger vi alle de mekaniske delene av bilen. Hvis ting som komposittforming, konstruksjon av brems- og dempesystem eller testing av aerodynamikk i simuleringer og vindtunell høres interessant ut dette er teamet for deg. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap i mekanikk, CAD og/eller materialer verdsettes.

///

The Mechanical team is a group of student engineers who are responsible for the mechanical components of the DNV GL Fuel Fighter vehicle. Using everything from advanced modeling software to a hand wrench, we construct and build the mechanical parts of the car. If you are interested in stuff like moulding carbon fibre, creating efficient car brakes and suspension, or testing aerodynamics in simulations and wind tunnels, this is the team for you. No prior experience is needed, but some interest and knowledge in mechanics and/or materials is appreciated.

Hva kunne du tenkt deg å jobbe med?/What would you like to work with?
The Marketing Team
Markedsføringsgruppa i DNV GL Fuel Fighter jobber med å nå ut til flest mulig, både studenter og media. Vi kommer i løpet av året til å skape videoer for YouTube-kanalen vår, skrive blogposter, reise rundt for å promotere bilen og gjennomgående dele bilder og oppdateringer i forskjellige sosiale medier og de mer tradisjonelle mediene. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, vi ser hovedsakelig etter noen som er engasjerte!

///

DNV GL Fuel Fighters marketing team will work on reaching as many people as possible, both students and the media. We will during this year create videos for our YouTube-Channel, write blog post, travel around to promote our car and consistently share pictures and updates in both social media and the more traditional media channels. No prior experience is needed, we are mainly looking for people who wants to do their best!

Hva kunne du tenkt deg å jobbe med?/What would you like to work with?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms