แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทัศนคติต่อการสูบและเลิกสูบบุหรี่

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
A.ข้อมูลทั่วไป 11 ข้อ
B.ทัศนคติต่อการสูบและเลิกบุหรี่
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ 10ข้อ
ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ 10ข้อ

  A.ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B.ทัศนคติต่อการสูบและเลิกบุหรี่

  ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่
  1.การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
  2.บุหรี่มือสองทำให้เกิดอันตรายต่อคนรอบข้าง
  3.การสูบบุหรี่ทำให้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น
  4.การสูบบุหรี่ก่อความรำคาญให้คนรอบข้างคุณ
  5.สังคมไทยยอมรับการสูบบุหรี่
  6.การสูบบุหรี่ทำให้คุณมีแรงในการทำงานเพิ่มขึ้น
  7.หากเลิกสูบบุหรี่จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
  8.การสูบบุหรี่สามารถสร้างแรงดึงดูดเพศตรงข้าม
  9.การสูบบุหรี่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนทันสมัย
  10.การสูบบุหรี่ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น
  Please enter one response per row

  ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image