Б2 - УПИТНИК ЗА КВАЛИТАТИВНУ АНАЛИЗУ ПРОГРАМА НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА

Молимо Вас да пажљиво прочитате питања овог упитника и одговорите на њих на бази свог педагошког искуства. Упитник се односи само на реализоване теме Вашег предмета у току другог полугодишта.
Ваши одговори су веома важни за будуће вредновање огледа.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  1. ЦИЉЕВИ ТЕМА

  Молимо Вас да на следећи сет питања одговарате појединачно за сваку реализовану тему, тако што ћете у поља уписати редни број теме. Пример (прво питање): ако су, по Вашем мишљењу и према искуству у реализацији, циљеви теме 1, 3 и 6 јасно и прецизно дефинисани, у поље ДА упишите 1, 3 и 6; уколико су теме 2 и 4 делимично, упишите у поље ДЕЛИМИЧНО 2, 4 ; ако теме 5 није јасно и прецизно дефинисан у поље НЕ упишите 5.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ ТЕМА

  Прочитајте пажљиво! Молимо Вас да на следећи сет питања одговарате појединачно за сваку реализовану тему, тако што ћете у поља уписати редни број теме. Пример (прво питање): ако су, по Вашем мишљењу и према искуству у реализацији, циљеви теме 1, 3 и 6 јасно и прецизно дефинисани, у поље ДА упишите 1, 3 и 6; уколико су теме 2 и 4 делимично, упишите у поље ДЕЛИМИЧНО 2, 4 ; ако теме 5 није јасно и прецизно дефинисан у поље НЕ упишите 5.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕМА

  Прочитајте пажљиво! Молимо Вас да на следећи сет питања одговарате појединачно за сваку реализовану тему, тако што ћете у поља уписати редни број теме. Пример (прво питање): ако су, по Вашем мишљењу и према искуству у реализацији, циљеви теме 1, 3 и 6 јасно и прецизно дефинисани, у поље ДА упишите 1, 3 и 6; уколико су теме 2 и 4 делимично, упишите у поље ДЕЛИМИЧНО 2, 4 ; ако теме 5 није јасно и прецизно дефинисан у поље НЕ упишите 5.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ПРЕПОРУЧЕНИ НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА

  Прочитајте пажљиво! Молимо Вас да на следећи сет питања одговарате појединачно за сваку реализовану тему, тако што ћете у поља уписати редни број теме. Пример (прво питање): ако су, по Вашем мишљењу и према искуству у реализацији, циљеви теме 1, 3 и 6 јасно и прецизно дефинисани, у поље ДА упишите 1, 3 и 6; уколико су теме 2 и 4 делимично, упишите у поље ДЕЛИМИЧНО 2, 4 ; ако теме 5 није јасно и прецизно дефинисан у поље НЕ упишите 5.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question