Ερωτηματολόγιο έρευνας (Q02) - Δικηγόροι
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν από την εταιρία «ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική» η οποία έχει αναλάβει τη διεξαγωγή της έρευνας αξιολόγησης του έργου LIFE Natura Themis (http://www.lifethemis.eu) καθώς και από επιστήμονες/ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΚΙΦ), ανάδοχος υλοποίησης του έργου LIFE Natura Themis. Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και οι απόψεις των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ της Κρήτης, σχετικά με θέματα που αφορούν την άσκηση δίωξης εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης στην Κρήτη.
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ/ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.1 Φύλο: *
A.2 Ηλικία: *
Α.3 Επίπεδο σπουδών: *
Α.4 Δήμος Κατοικίας: *
Your answer
Περιφερειακή ενότητα: *
Your answer
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Β.1 Αξιολογήστε το βαθμό αποτελεσματικότητας της δίωξης περιβαλλοντικών παραβάσεων στη χώρα μας: *
Β.2 Γνωρίζετε τι είναι το δίκτυο NATURA 2000; *
Β.3 Γνωρίζετε ότι μέσα στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 υπάρχουν προστατευόμενα είδη και οικότοποι; *
Β.4 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (μία μόνο απάντηση:) *
Αν απαντήσατε 'Αλλο, παρακαλώ διευκρινήστε.
Your answer
Β.5 Τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής αποτελούν μια ειδική κατηγορία εγκλημάτων; *
Β.6 Σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα καθώς και να την αποκαταστήσουμε σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς από αυτή; *
Β.7 Γνωρίζετε την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την προστασία της βιοποικιλότητας και το Δίκτυο NATURA 2000; *
Β.8 Σκεφτήκατε ποτέ να καταγγείλετε μια παράνομη ενέργεια κατά της άγριας ζωής (π.χ. παράνομο κυνήγι, παράνομη σύλληψη ή συλλογή, χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, κακοποίηση ειδών); *
Β.9 Έχετε κάνει ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής υποβάθμισης; *
Αν ΟΧΙ, γιατί; (Εξηγήστε συνοπτικά)
Your answer
Β.10 Γνωρίζετε κάποια περίπτωση δίωξης περιβαλλοντικού εγκλήματος; *
Β.11 Σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας όπου αποφασίζεται η αποκατάσταση του οικοτόπου/είδους ποιός πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώσει το κόστος; (μία απάντηση) *
Αν επιλέξατε Άλλος παρακαλώ διευκρινήστε:
Your answer
Β.12 Σε ποιον θα μπορούσατε να καταγγείλετε ένα περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης; *
Αν επιλέξατε Άλλο, παρακαλώ διευκρινήστε:
Your answer
Β.13 Πιστεύετε ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καλύπτουν υποθέσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης: *
Β.14 Πώς θα χαρακτηρίζατε την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος; *
Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Γ.1 Έχετε χειριστεί ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής υποβάθμισης; *
Γ.2 Πιστεύετε ότι τα περιβαλλοντικά εγκλήματα τιμωρούνται επαρκώς; *
Γ.3 Η εκδίκαση μιας υπόθεσης περιβαλλοντικού εγκλήματος είναι γενικά μια διαδικασία: *
Γ.4 Γνωρίζετε το έργο LIFE Natura Themis; *
Αν ΝΑΙ, από πού μάθατε για το έργο LIFE Natura Themis;
Γ.5 Κατά τη γνώμη σας, έχει αυξηθεί την τελευταία τετραετία η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η γνώση των κατοίκων της Κρήτης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές παραβάσεις / την περιβαλλοντική παραβατικότητα / το περιβαλλοντικό έγκλημα; *
Θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου; *
Αν ΝΑΙ, συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση:
Your answer
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!
Για ταχυδρομική αποστολή:
ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική
Ρούσσου Χούρδου 7
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο
Τηλ: 2810334025, 6972997668
Ε-mail: info@aeliamsdc.gr
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service