Анкетна карта
за проучване мнението на  специализантите  относно качеството на обучение и административно обслужване
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Въпросникът е анонимен.
Моля да отговорите на всички  въпроси като маркирате с кръгче цифрата на категорията, която най-добре отразява Вашето мнение. Вашите предложения и препоръки относно подобряването на качеството на обучение на специализациите моля представете на допълнителен лист след последния въпрос от анкетата.
Благодарим за участието!
1. Каква е оценката Ви за административната процедура по зачисляване на специализация *
2. Обективно ли бяха оценени знанията Ви на  конкурса по зачисляване по специалността? *
3.  Полезни ли са според Вас задължителните курсове включени в програмата за специализация? *
4. Колко често поддържате връзка с Вашия ръководител: *
5. Как оценявате своята връзка с ръководителя на специализацията? *
6. Как оценявате научната подготовка и професионализъм на Вашия ръководител? *
7. Как оценявате отношенията си с колектива на обучаващото звено? *
8. Как оценявате включването си в работата на обучаващото звено? *
9. Съгласни ли сте, че в обучаващото звено има атмосфера на сътрудничество и подкрепа към специализантите? *
10. Получавате ли съвети и препоръки от преподавателите/лекари- ординатори на обучаващото звено при обучението Ви? *
11. Обективни ли са етапните оценки/в края на всяка година/ при атестирането Ви като специализант? *
12. Как оценявате съдържанието на учебната програма по специалността? *
13. Според Вас специализацията формира ли необходимите умения и компетентности за самостоятелна работа по определената специалност? *
14. Как оценявате полезността на колоквиумите по време на специализацията? *
15. Имате ли научните публикации свързани със специалността Ви до момента? *
16. Как оценявате създадените от МУ условия за участие на специализантите в научни форуми? *
17. Как оценявате създадените от висшето училище възможности за достъп до съвременни информационни източници по специалността? *
18. Как оценявате административно-техническото обслужване от служителите в структурите на „СДО“ към МУ- София? *
19. Как оценявате материално-техническата база за обучение по време на специализацията? *
20. Вашият пол е: *
21. Вашата възраст *
22. Имате ОКС „Магистър“, "Бакалавър" по *
23. Година на специализацията: *
24. Положени брой колоквиуми до момента: *
25. Други предложения ? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Medical University - Sofia. Report Abuse