Nyílt levél - pszichológusok szakmai állásfoglalása az iskolaérettségi vizsgálatok új rendszerével kapcsolatban
Tisztelt Pszichológus Kollégák!

Alábbi, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak és Bódis József államtitkár úrnak címzett nyílt levél kapcsán kérjük támogatásukat, a szakma összefogását, hogy együtt adjunk hangot az iskolaérettségi vizsgálatokkal kapcsolatos aggályainknak.

Amennyiben a pszichológusok Szakmai etikai kódexében foglaltakkal egyetértésben Ön is úgy gondolja, hogy "a pszichológus [...] felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensek iránt", illetve egyetért ezzel az állásfoglalással, kérjük az alábbi szöveg után aláírásával járuljon hozzá, hogy neve megjelenjen a nyílt levél támogatói között.

Szakemberek, magánszemélyek támogatása mellett, a későbbiekben egyéb szervezetek, csoportok csatlakozását is várjuk, mielőtt a nyílt levelet a döntéshozókhoz továbbítjuk. Magánszemélyként az alábbi adatlap kitöltésével tudnak csatlakozni, szervezetként pedig a következő email címen tudnak velünk kapcsolatba lépni: nyiltleveliskolaerettseg@gmail.com.

Budapest, 2019. október 11.

Fehér Tibor pszichológus
Magyar Emma pszichológus

________________________________________________________________________

Tisztelt Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr és Bódis József Államtitkár Úr!

2019. áprilisában jelentek meg a médiában az első hírek az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint megállapítására irányuló és eddig a pedagógiai szakszolgálatok jogkörébe tartozó szakértői vizsgálatok protokolljának átalakításáról, s a köznevelési törvény 2019. évi módosítását a Magyar Országgyűlés 2019. július 12-én szavazta meg.

A médiában megjelenő hírek, illetve a módosított köznevelési törvény ide vonatkozó tartalmi részei azonban nem adnak megfelelő szakmai tájékoztatást az új törvény végrehajtásáról. Ennek megfelelően, sem az eddig ezzel foglalkozó szakemberek, sem a szülők nem kaptak tájékoztatást a vizsgálatok pontos menetéről. A felmérések illetékességének idejéhez közeledve magánszemélyként több szakember és szülő csoport is megfogalmazta már aggályait a vizsgálati rendszer átalakításával kapcsolatban. Amit az eljárási rend, protokoll megváltoztatásán túl még nyugtalanítóbbnak tartanak többen, az az adekvát, szakmai informálás hiánya.

Ez az információhiány mind az érintett szülőket, mind az eddig ezzel foglalkozó szakembereket bizonytalanságban tartja és ellehetetleníti a szakmai tervezést, munkaszervezést, ezzel veszélyeztetve az érintett gyermekek megfelelő felmérését.

Magyarország 1993-ban ratifikálta az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét. Ennek 3. cikkelye kimondja, hogy az Egyezményben részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy „minden, gyermekekkel foglalkozó intézmény, hivatal és létesítmény számára az »illetékes hatóságok« szabályokat állapítsanak meg, valamint, hogy az államok biztosítsák az ilyen szabályok szerinti működést”. Ugyanez az egyezmény mondja ki, hogy a szülők felelősségeiből fakadó cselekedeteit mindenekelőtt a gyermek legfőbb érdeke kell, hogy vezesse (UNICEF, Család Gyermek Ifjúság Egyesület, 2007, 255.). Amennyiben a végrehajtási rendeletben az illetékes hatóság nem állapítja meg ezeket a szabályokat az iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban, úgy sérül ez a kötelezettségvállalás.

Szakmailag ismert, hogy az iskolaérettség egy komplex jelleggel bíró viszonyfogalom. A köznevelési törvény jelenlegi formájában – tehát a végrehajtási rendelet hiányában – milyen garanciával rendelkezik a következő, iskolába lépéshez szükséges képességek adekvát megállapításáról? Hogyan tud majd a még meg nem nevezett bizottság képet formálni olyan kritériumokról, mint a kudarctűrés, szociabilitás, pszichés-szociális érettség vagy kiegyensúlyozottság (pl. „az önszabályozás bizonyos szintű megléte, amely a figyelem megtartásának képességén túl érzelmi kontrollt is feltételez, az iskolaérettség legfontosabb kritériumai közé tartozik”, Bodrogai és mtsai 2012, 91)?

Amellett, hogy a majdani bizottság kiléte aktuálisan nem ismert, a mai napig nem tudjuk, hogy milyen tesztek/eljárások alapján kísérelik majd meg megállapítani azt, hogy a gyermek iskolaérett-e. Holott pl. az Amerikai Egyesült Államokban már a késő 1980-as években rendelet szabályozta azt is, hogy a tesztek kidolgozásakor tudományosan igazolni kell azok alkalmazhatóságát. Továbbá kiemelendő még, hogy a törvény szövege szerint a megszületendő vizsgálati eredmények csak bírósági úton lesznek megtámadhatóak, mely felveti annak kérdését, hogy az esetleges, vizsgálati eredményekkel való egyet nem értés milyen járulékos anyagi költségeket vonz majd magával az érintett családok esetében. Ez egyben esélyegyenlőségi kérdés is.

Összegezve, ez a helyzet bizonytalanságban tartja, valamint méltánytalan helyzetbe hozza mind a szülőket, mind a szakembereket, ami akadályozza a gyermekek legjobb érdekében való eljárást. Ezért kérjük mihamarabbi válaszukat megfogalmazott aggályainkkal kapcsolatban. Továbbá kérjük, hogy erősítsék meg, avagy cáfolják azt az értesülést, hogy az Oktatási Hivatal által felkért külsős szakértőket az illetékes pedagógiai szakszolgálatokból fogják-e kirendelni.

Budapest, 2019. október 11.

(a lista folyamatosan bővül)

Magyar Emma Pszichológus
Fehér Tibor Pszichológus
Szabó Adrienn Klinikai szakpszichológus
Sándor Éva Pedagógiai szakpszichológus
Szeredi Emese Pszichológus
Szegedi Kata Tanácsadó szakpszichológus
Tellné Takács Tünde Tanácsadó szakpszichológus
Gábor Alexandra Klinikai szakpszichológus
Dr Törő Krisztina Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Erdélyiné Tibor Katalin Klinikai szakpszichológus
Damó Eszter Klinikai szakpszichológus
Kiss Enikő Hajna Klinikai szakpszichológus
Keul Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Papp Tímea Klinikai szakpszichológus
Szánthó Tünde Orsolya Pszichológus
Petró-Parragh Mónika Pszichológus
Medgyesi Patricia PhD. Tanácsadó szakpszichológus
Virág Anna Pszichológus
Kiss Kinga Klinikai szakpszichológus
Molnár Zita Pszichológus
Prof.dr.habil. Kósa Éva Pedagógiai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Tremmel Noémi Pszichológus
Üllei Kovács Zsuzsanna Pszichológus
Velő Szabina Pszichológus
Péterfi Eszter Pszichológus
Varga Zoltán Pszichológus
Balogh Anna Pedagógiai szakpszichológus
Virág Vendelina Pszichológus
Páli Réka Pszichológus
Farkas-Pócs Martina Pszichológus
Simon Róbert Pszichológus
Rajnik Mária Klinikai szakpszichológus
Juhászné Darvas Gyöngyi Tanácsadó szakpszichológus
Gellért Rita Pszichológus
Neri Orsolya Pszichológus
Tamás-Lipták Zita Tanácsadó szakpszichológus
Sarkadi Veronika Pszichológus
Kiss Kinga Pszichológus
Bakonyi-Tánczos Veronika Pszichológus
Kovacs Reka Klinikai szakpszichológus
Himmel Irén Klinikai szakpszichológus
Berényi-Jerebák Anikó Pszichológus
Pintér-Eszenyei Zsuzsanna Pszichológus
Németh Zsófia Klinikai szakpszichológus
Lovass Annamária Pszichológus
Puskár Ildikó Pszichológus
Kálmán Júlia Pszichológus
Szendrei Judit Pszichológus
Nagy Roland Pszichológus
Császár Zsanett Pszichológus
Borbás Réka Pszichológus
Ruttner Zsóka Tanácsadó szakpszichológus
Dr. F. Lassú Zsuzsa Pszichológus, PhD.
Varga Andrea Klinikai szakpszichológus
Csupor Éva Klinikai szakpszichológus
Szabó-Szemán Anita Tanácsadó szakpszichológus
Tiszóczi Enikő Klinikai szakpszichológus
Kégl Viktória Klinikai szakpszichológus
Kozák Emese Tanácsadó szakpszichológus
Figula Marianna Tanácsadó szakpszichológus
Bernáth Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Végvári Edit Pszichológus
Sever Zsófia Pszichológus
Veres Gabriella Pszichológus
Vecsei Tünde Klinikai szakpszichológus
Mindák Cecilia Tanácsadó szakpszichológus
Urbán Éva Klinikai szakpszichológus
Szabó-Pénzes Marcella Klinikai szakpszichológus
Furmann Zsuzsa Klinikai szakpszichológus
Hevesi Judit Tanácsadó szakpszichológus
Szigeti Katalin Pszichológus
Gyarmati Zsuzsa Pszichológus
Török Edit Pszichológus
Forrás-Biró Aletta Tanácsadó szakpszichológus
Baksa Noémi Pszichológus
Dobosi Celina Pszichológus
Bagi Annamária Pszichológus
Faltusz Barbara Klinikai szakpszichológus
Nagy Boglárka Pszichológus
Fináli-Magyari Judit Klinikai szakpszichológus
Kovács Andrea Pedagógiai szakpszichológus
Szalai Emma Tanácsadó szakpszichológus
Jány Alexandra Pszichológus
Fináli-Magyari Judit Klinikai szakpszichológus
Tirpák Veronika Pszichológus
Farkas Dávid Pszichológus, PhD.
Odler Veronika Pszichológus
Nagy Emese Melinda Pedagógiai szakpszichológus
Bedő Ilona Klinikai szakpszichológus
Kottyán Edina Pedagógiai szakpszichológus
Gergely Sára Pszichológus
Dr. Koronczai Beatrix Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Dr. Láng András Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Bíró László Klinikai szakpszichológus
Varga Fanni Pszichológus
Helyes Júlia Pszichológus
Lukács-Nagy Gitta Pszichológus
Nádas Rita Pszichológus
Katanics Milán Ivó Pszichológus
Ágoston Olga Klinikai szakpszichológus
Krisztián Ágota Pszichológus, PhD.
Herrmann-Gál Lídia Klinikai szakpszichológus
Modor Júlia Eszter Pszichológus
Dr. Babity Mária Pszichológus, PhD.
Mezőfi-Horváth Antónia Klinikai szakpszichológus
Sefischer Viktoria Pszichológus
Tasnádi-Czuth Zsófia Pszichológus
Pollak Eva Tanácsadó szakpszichológus
Papp-Varga Eszter Pszichológus
Tolnai Márta Pedagógiai szakpszichológus
Antós Gyuláné óvodavezető Pszichológus
Puskás Éva Pszichológus
Némethné Csáki Helga Katalin Tanácsadó szakpszichológus
Farkas Aranka Klinikai szakpszichológus
dr.Madariné Molnár Tünde Tanácsadó szakpszichológus
Dr. Putz Ádám Pszichológus, PhD.
Chikánné Dukai Tünde Tanácsadó szakpszichológus
Róza Györgyi Pszichológus
Tóth Anna Klinikai szakpszichológus
Balkuné Szűcs Emese Tanácsadó szakpszichológus
Deákné Mucsi Enikő Pszichológus
Csernákné Riskó Àgnes Klinikai szakpszichológus
Obonya Hajni Klinikai szakpszichológus
Bódogné Stircz Zita Pszichológus
Alagyi-Kása Fanni Klinikai szakpszichológus
Gombos Éva Klinikai szakpszichológus
Lutsch Szilvia Tanácsadó szakpszichológus
Salamon Csaba Pszichológus
Somogyi Krisztina Pszichológus
Holcsik Erzsébet Klinikai szakpszichológus
Libel Hedvig Pszichológus
Spák Brigitta Tanácsadó szakpszichológus
Dr. Vincze Orsolya Pszichológus
Franciskovics Eszter Klinikai szakpszichológus
Rozsnyai Henriett Tanácsadó szakpszichológus
Nagy Brigitta Klinikai szakpszichológus
Varga-Bodonyi Júlia Luca Pszichológus
Kanyó Irma Pszichológus
Pákozdi Nóra Klinikai szakpszichológus
Leipold Annamária Klinikai szakpszichológus
Balázs Szabina Pszichológus
Leipold Annamária Klinikai szakpszichológus
Szalay Dóra Pszichológus
Steiner Zsófia Pszichológus
Kiss-Sinka Lea Pszichológus
Kléninger Zita Pszichológus
Simonyi-Féderer Sára Tanácsadó szakpszichológus
Dragin Dijana Pszichológus
Blaskóné Benes Andrea Pszichológus
Horváth-Varga Viktória Pszichológus
Artai Monika Klinikai szakpszichológus
dr. Szabó-Balogh Virág Klinikai szakpszichológus
Csabina-Etényi Zsuzsa Tanácsadó szakpszichológus
Fábián Dóra Pszichológus
Dóró Kerekes Éva Klinikai szakpszichológus
Vida Tímea Pszichológus
Takàcs Diàna Pszichológus
Gurzó - Boka Erika Pszichológus
dr. Almássyné Sós Zsuzsánna Klinikai szakpszichológus
Acosta Sára Diána Pszichológus
Szili Katalin Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Kutasi Luca Pszichológus
Szegleti Gabriella Klinikai szakpszichológus, Neuropszichológus
Rohályné Hegedűs Judit Tanácsadó szakpszichológus
Biró Tamara Pszichológus
Salgó Péter Pszichológus
Orbán Erika Pszichológus
Molnár Vera Klinikai szakpszichológus
Gyüre Edina Pszichológus
Szilágyi Csilla Klinikai szakpszichológus
Tóth-Váncsa Kinga Klinikai szakpszichológus
Rein Gabriella Tanácsadó szakpszichológus
Pusztai Anita Pszichológus
Sári Zsuzsa Pszichológus
Farkas Júlia Pszichológus
Lakatos Réka Pszichológus
Vasas Éva Pszichológus
Veres Júlia Klinikai szakpszichológus
Mészár Zsófia Pszichológus
Ráth Kinga Pszichológus
Kovács Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Muhari Viktória Tanácsadó szakpszichológus
Hevesi Judit Tanácsadó szakpszichológus
Szarvas B. Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Hegedűs-Láng Adrienn Pedagógiai szakpszichológus
Szabó-Timár Gabriella Pszichológus
Kovács Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Molnár Magda Klinikai szakpszichológus
Horváth Julia Pszichológus
Fejérné Nagy Valéria Pedagógiai szakpszichológus
Kiss Krisztina Pszichológus
Szakács Liliána Pszichológus
Franczia Nóra Pszichológus
Franczia Ágnes Pszichológus
Juhasz Anita Pszichológus
Albi Katalin Klinikai szakpszichológus
Csaba Eszter Pszichológus
Bóna Adrien Klinikai szakpszichológus
Császár-Lakner Eszter Klinikai szakpszichológus
Peer Krisztina Klinikai szakpszichológus
Stoia Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Kelemen Andrea Klinikai szakpszichológus
Kertész Máté Pszichológus
Fejes Erika Tanácsadó szakpszichológus
Lacza-Brázay Bernadett Tanácsadó szakpszichológus
Csernák- Gyimesi Melinda Klinikai szakpszichológus
Prikidánovics Petra Pedagógiai szakpszichológus
Fehér-Nádasi Zsuzsanna Pszichológus
Koczmanné Valentinyi Erika Tanácsadó szakpszichológus
Kiss Violetta Pszichológus
Csőke Ildikó Klinikai szakpszichológus
Szegő Ágnes Pszichológus
Gergely-Hevesi Barbara Pszichológus
Kerekes Fanni Pedagógiai szakpszichológus
Bóta Tímea Tanácsadó szakpszichológus
Simonné Huszár Katalin Tanácsadó szakpszichológus
Mráv Nikoletta Pszichológus
Kaszásné Veréczi Gabriella Pszichológus
Jószai Nora Tanácsadó szakpszichológus
Kovács Dóra Pszichológus
Tóth Edit Pedagógiai szakpszichológus
Bócsi Brigitta Pszichológus
Szappanos Tünde Ildikó Klinikai szakpszichológus
Deli Orsolya Klinikai szakpszichológus
Törő Timea Klinikai szakpszichológus
Jámbor Jolán Tanácsadó szakpszichológus
Juza Katalin Pedagógiai szakpszichológus
Somogyi Klára Pszichológus
Mihocsa Ildikó Klinikai szakpszichológus
Szatvári Eszter Pszichológus
Endrédi Gabriella Klinikai szakpszichológus
Beke Annamária Klinikai szakpszichológus
Dr. Csombòk Bernadett Pszichológus
Szilágyi Nóra Klinikai szakpszichológus
Filep Hajnalka Klinikai szakpszichológus
Kovács Orsolya Pszichológus
Salaczné Szilágyi Gabriella Tanácsadó szakpszichológus
Nagyné Fazekas Anikó Pszichológus
Hajdú Krisztina Klinikai szakpszichológus
Doboczky-Szelestey Judit Pszichológus
Nagy Eszter Jusztina Klinikai szakpszichológus
Csíkné Gábli Erika Tanácsadó szakpszichológus
Fábián Henriette Tanácsadó szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Virág Krisztina Pszichológus
Remenyi-Miklos Agota Tanácsadó szakpszichológus
Lugosiné Pál Ildikó Klinikai szakpszichológus
Benda Lilla Pszichológus
Tóth Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Dr. Garai Dóra Tanácsadó szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Szél Dávid Tanácsadó szakpszichológus
Noszkó Niki Pszichológus
Karóczkai-Ferenczy Judit Pszichológus
Sőnfeld Anna Pszichológus
Nagyné Viszmeg Éva Pedagógiai szakpszichológus
Ács Alexandra Pszichológus
Soós Éva Pszichológus
Kovácsné Kaszás Beatrix Pszichológus
Darabont Vera Pszichológus
Lászlóffy Julianna Klinikai szakpszichológus
Joó Attila Klinikai szakpszichológus
Pásztornicky Petra Pszichológus
Pál Judit Pszichológus
Szalay Ágnes Pszichológus
Urbán szabó Krisztina Tanácsadó szakpszichológus, Klinikai szakpszichológus
Orosz Júlia Pszichológus
Varga Dániel Tanácsadó szakpszichológus
Raffai Tea Pszichológus
Arató Ágnes Klinikai szakpszichológus
Rácmolnár Lili Pszichológus
Kocsor Judit Klinikai szakpszichológus
Zsigó Virág Pszichológus
Agárdi Fruzsina Pedagógiai szakpszichológus
Pető Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Fehér Anita Éva Klinikai szakpszichológus
Bánfai Beáta Klinikai szakpszichológus
Czenki Valéria Klinikai szakpszichológus
Fábiánné Harkácsi Judit Klinikai szakpszichológus
Fintha Judit Klinikai szakpszichológus
Vajda Zsuzsanna Pszichológus, PhD.
Fintha Judit Klinikai szakpszichológus
Simkó Anna Klinikai szakpszichológus
Agárdiné Malek Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Sebestyén Eszter Pszichológus
Mész Tímea Pszichológus
Szakács Zsolt Pszichológus
Pál-Bártfai Krisztina Pszichológus
Bagó György Klinikai szakpszichológus
Bende Zsófia Klinikai szakpszichológus
Kecskeméti Éva Klinikai szakpszichológus
Szabó Barbara Pszichológus
Forgács Györgyi Pedagógiai szakpszichológus
Sárkány Aliz Tanácsadó szakpszichológus
Magyarosi Erika Pedagógiai szakpszichológus
Nyitrai Mónika Klinikai szakpszichológus
Kepics Zsanett Klinikai szakpszichológus
Pölöskei Barbara Pszichológus
Mészáros Ibolya Pszichológus
Rajnai Nadinka Pszichológus, Pedagógiai szakpszichológus, Tanácsadó szakpszichológus
Csuriné Mirk Gyöngyi Pszichológus
Ákos Kertész Tanácsadó szakpszichológus
Bozsik Csilla Pszichológus
Pusztai Eszter Pszichológus
Rakovszky Márton Pszichológus
Bánsági Elza Tanácsadó szakpszichológus
Kerepes Leila Pszichológus
Bognár Klára Klinikai szakpszichológus
Alföldi Linda Klinikai szakpszichológus
Borovics Brigitta Klinikai szakpszichológus
Nagy Rebeka Pszichológus
Naszály Németh Rita Pszichológus
Homonnai Mónika iskolapszichológus
Raffai Gellért Pszichológus
Elődi Fruzsina Pszichológus
Nagy Kata Pszichológus
Szerémi Andrea Pszichológus
Kató Szabolcs Pszichológus
Weiszburg Anna Klinikai szakpszichológus
Dajka Zsófia Pszichológus
Lukács Mirjam Klinikai szakpszichológus
Kulcsár Melinda Tanácsadó szakpszichológus
Bodó Katalin Tanácsadó szakpszichológus
Vajda Anita Pszichológus
Hegyiné Mráz Erika Tanácsadó szakpszichológus
Csertán-Herendi Kata Pszichológus
Juhász Nikolett Tanácsadó szakpszichológus
Bozsikné Vig Marianna Pedagógiai szakpszichológus
Arató Andrea Pszichológus
Bőhm Judit Klinikai szakpszichológus
Závodi Klára Pszichológus
Mihályi Enikő Pszichológus
Dragomán Judit Klinikai szakpszichológus
Horváth Adrienn Pszichológus
Pungor Gábor Pszichológus
Horváth Tamás Pszichológus
Horváth Adrienn Pszichológus
Csányi Nikoletta Pedagógiai szakpszichológus
Kerekes Franciska Klinikai szakpszichológus
Homoki-Darnyik Adrienn Klinikai szakpszichológus
Varga Rita Tanácsadó szakpszichológus
Sallai Judit Klinikai szakpszichológus
Polgár Judit Pszichológus
Földesi Enikő Klinikai szakpszichológus
Novák Kinga Pszichológus
Boskovitz Anna Pszichológus
Takács Annamária Pszichológus
Madarász Réka Tanácsadó szakpszichológus
Somoskői Soma Pszichológus
Gécs Kinga Pszichológus
Jánosik Zsófia Pedagógiai szakpszichológus
Matuszka-Szantner Judit Klinikai szakpszichológus
Juhász Nóra Pszichológus
Magyarné Merkl Nóra Pszichológus
Vörös Bernadett Pszichológus
Ráczné Kárpáti Márta Pszichológus
Benedikti-Antal Tímea Tanácsadó szakpszichológus
Baross Dorottya Pszichológus
Sebestyén Réka Pszichológus
Kőhegyi Zita Pszichológus
Havasi Tünde Tanácsadó szakpszichológus
Majoros József Péter Klinikai szakpszichológus
Zeley Réka Klinikai szakpszichológus
Urbánné Zákányi Eszter Klinikai szakpszichológus
Lohn Andrea Pszichológus
Csontos Anna Zsófia Pszichológus
Dorcsákné Bata Szilvia Klinikai szakpszichológus
Kis Judit Pedagógiai szakpszichológus
Morvai Petra Tanácsadó szakpszichológus
Császiné Széles Éva Tanácsadó szakpszichológus
Horváthné Puska Emőke Tanácsadó szakpszichológus
Sáfár Judit Pszichológus
Benics Kálmánné Tóth Eszter Pszichológus
Kovácsné Kelemen Anikó Pszichológus
Gergely Judit Pszichológus
Hodnicsné Orzó Fruzsina Pszichológus
Kovacs Timea Pszichológus
Hevér-Deák Katalin Klinikai szakpszichológus
Miklós Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Lackó Zsuzsa Klinikai szakpszichológus
Sződy Judit Pszichológus
Schmidt-Geri Csilla Pszichológus
Petrovits-Juhász Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Szarvas Szimonetta Klinikai szakpszichológus
Berta-Pelle Johanna Pszichológus
Góra Gabriella Pszichológus
Hauk Barbara Pszichológus
Mogyorósi Rebeka Pszichológus
Horváth-Sándor Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Halász Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Szabó Erika Klinikai szakpszichológus
Kun Zsuzsa Tanácsadó szakpszichológus
Vitális Lilla Pszichológus
Király Erzsébet Pszichológus
Prof.dr Nagy Beata Erika Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Harmath Dóra Klinikai szakpszichológus
Földes Hilda Tanácsadó szakpszichológus
Illésné Vörös Szilvia Klinikai szakpszichológus
Vincze Anikó Klinikai szakpszichológus
László Noémi Tanácsadó szakpszichológus
Verdonné Simon Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Mándoki Noémi Pszichológus
Szabó Aranka Beáta Tanácsadó szakpszichológus
Bódisné Király Éva Pszichológus
Köves-Tóth Éva Klinikai szakpszichológus
Bogdán Zsófia Klinikai szakpszichológus
Tóth Veronika Tanácsadó szakpszichológus
Wichmann Réka Pszichológus
Máthé-Árvay Nauszika Pszichológus
Végvári Annamária Pszichológus
Bogdán Zsófia Klinikai szakpszichológus
Vágóné Budai Klára Pedagógiai szakpszichológus
Dr. Sipos Lilla Pszichológus, PhD.
Fehér Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Boda Fanni Pszichológus
Votisky Petra Klinikai szakpszichológus
Miklós Barbara Klinikai szakpszichológus
Selmeczy-Veres Ildikó Pszichológus
Murányi Irén Anna Pszichológus, Tanácsadó szakpszichológus
Sajó Eszter Klinikai szakpszichológus
Borgos Anna Tanácsadó szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Horváth Dorottya Klinikai szakpszichológus
Fertői Dorottya Pszichológus
Szigeti Andrea Pszichológus
Losonci Adrienn Tanácsadó szakpszichológus
Szalai Katalin Pszichológus
Dobák András Klinikai szakpszichológus
Németh Dóra Tanácsadó szakpszichológus
Román-Molnárová Marianna Tanácsadó szakpszichológus
Galamb-Kassa Gabriella Tanácsadó szakpszichológus
Hegedüs Judit Pedagógiai szakpszichológus
Pánya Judit Klinikai szakpszichológus
Bernhardt-Torma Noémi Pszichológus
Szabó Eszter Klinikai szakpszichológus
Gyulai-Devánszki Éva Klinikai szakpszichológus
Volosin Márta Pszichológus, PhD.
Kasnya-Kiss Dalma Pszichológus
Puskás Nikolett Tanácsadó szakpszichológus
Bohák Kata Klinikai szakpszichológus
Molnár Eszter Pszichológus, PhD.
John Balázs Klinikai szakpszichológus
Bogár Judit Klinikai szakpszichológus
Markó Anna Mária Pszichológus
Gyarmathy Éva Pedagógiai szakpszichológus, Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Dezsényi Beáta Pedagógiai szakpszichológus
Farkas Judit Pszichológus
Polgár-Nagy Ágnes Pedagógiai szakpszichológus
Jarovinszkij Vera Tanácsadó szakpszichológus
Vári Zsuzsa Klinikai szakpszichológus
Ottmájer Zsuzsanna Pszichológus
Burány Ivett Tanácsadó szakpszichológus
Zupán Orsolya Klinikai szakpszichológus
Medveczky Kata Tanácsadó szakpszichológus
Sztankó-Deák Réka Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Winkler Zsófia Pszichológus
Tóth Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Roszik-Volovik Xénia Klinikai szakpszichológus
Rendesi-Kárpáty Ágnes Pszichológus
Czoborné Tóth Zs.Izabella Klinikai szakpszichológus
Fülöp Kata Pszichológus
Balogh-Fecser Enikő Pszichológus
Csák Ildikó Tanácsadó szakpszichológus
Dr. Bálint Mária Tanácsadó szakpszichológus
Kiss Tibor Cece Klinikai szakpszichológus
Szántai Gabriella Klinikai szakpszichológus
Zsirai Claudia Pszichológus
Berkes Bernadett Pszichológus
Nagy Éva Pszichológus
Endresz Hajna Klinikai szakpszichológus
Kovács Erika Klinikai szakpszichológus
Bacskai Zsófia Pszichológus
Végh Zsófia Klinikai szakpszichológus
Kispál Gergely Pszichológus
Pajor Gabriella Pszichológus, PhD.
Telek Lilla Pszichológus, Tanácsadó szakpszichológus
Bódi Anna Tanácsadó szakpszichológus
Bálint Katalin Pszichológus, PhD.
Illényi Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Juhász Etelka Klinikai szakpszichológus
Meizlné Szilvási Erika Pszichológus
Antolovics Tímea Klinikai szakpszichológus
Ács Rèka Pszichológus
Kostyalik János Klinikai szakpszichológus
Babinszki Dalma Pszichológus
Hargitai-Müller Mária Pszichológus
Herbák-Kupecz Viktória Klinikai szakpszichológus
Dr.Besenyei Csilla Klinikai szakpszichológus
Horváth Hanna Pszichológus
Kovács Alexandra Klinikai szakpszichológus
Házi Dorottya Pszichológus
Csabai Krisztina Pszichológus
Kiss Orhidea Pszichológus, PhD.
Vadász Piroska Klinikai szakpszichológus
Gellért Fruzsina Klinikai szakpszichológus
Forgács Eszter Pszichológus
Basáné Utassy Beáta Klinikai szakpszichológus
Bencsik Andrea Klinikai szakpszichológus
Dálnoki Dominika Klinikai szakpszichológus
dr. Bognár Fanni Pszichológus
Pálfiné Terenyei Anna Pszichológus
Borbély Nóra Pszichológus
Bacskai Csilla Tanácsadó szakpszichológus
Ágoston Csilla Pszichológus, PhD.
Kelemen Andrea Tanácsadó szakpszichológus
Buti Veronika Pszichológus
Kis Emese Klinikai szakpszichológus
Csete Kitti Pszichológus
Lőrincz Anna Kata Pszichológus
Vetier Anna Klinikai szakpszichológus
Szász Katalin dr. (nyugdíjas) Klinikai szakpszichológus
Sebestyén-Bende Zsófia Klinikai szakpszichológus
Csákvári Zsófia Klinikai szakpszichológus
Radnóti István Pszichológus, PhD.
Zsin Ágnes Pszichológus
Magyar Zsanett Tanácsadó szakpszichológus
Varga Zsuzsa Rita Tanácsadó szakpszichológus
Dr.Jármi Éva Pedagógiai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Győrfi Lili Tanácsadó szakpszichológus
Hargitai Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Bánfai Károly Klinikai szakpszichológus
Herczog Nóra Klinikai szakpszichológus
Schmalcz Katalin Tanácsadó szakpszichológus, Klinikai szakpszichológus
Kacsó Bernadett Klinikai szakpszichológus
Nagy-Kálmánczhelyi Orsolya Klinikai szakpszichológus
Fülöp Katalin Pszichológus
Varga Judit Klinikai szakpszichológus
Nagy Fruzsina Pszichológus
Anda Csilla Pszichológus
Demetrovics Zsoltnè Klinikai szakpszichológus
Filep Orsolya Veronika Klinikai szakpszichológus
Horváth-Jaczkó Tímea Tanácsadó szakpszichológus
Czakó Erzsébet Klinikai szakpszichológus
Hegyi Dorottya Klinikai szakpszichológus
Kovács-Kozma Kitti Tanácsadó szakpszichológus
Gorzsás Ágnes Klinikai szakpszichológus
Kardos Ákos Pszichológus
Pásztor Sándor Klinikai szakpszichológus
Tiba Orsolya Pszichológus
Szűcs Zsuzsanna Tanácsadó szakpszichológus
Máténé Áfra Viktória Klinikai szakpszichológus
dr. Szamosi Éva Pszichológus, Klinikai szakpszichológus
Ratimovszky Kornélia Klinikai szakpszichológus
Hajda Krisztina Pszichológus
Kálózi-Szabó Csilla Pszichológus, PhD.
Éger-Pünkösty Mária Pszichológus
Tárnoki-Mikula Renáta Pszichológus
Gombos Zsóka Klinikai szakpszichológus
Golmitz-Varga Veronika Pszichológus
Gámán-Szabó Kinga Klinikai szakpszichológus
Palágyi Kata Tanácsadó szakpszichológus
Csík Veronika Klinikai szakpszichológus
Hajdu Ágnes Pedagógiai szakpszichológus
Varga Vivien Pszichológus
Mészáros Viktória Klinikai szakpszichológus
Csáki Leonóra Viràg Klinikai szakpszichológus
Bozi Veronika Pszichológus
Szakál Diána Pszichológus
Máté Orsolya Pszichológus
Török Ágota Pszichológus
Boda Gyöngyi Klinikai szakpszichológus
Szentkatolnayné Koller Éva Tanácsadó szakpszichológus
Porkoláb Márta Klinikai szakpszichológus
Tabajdi Éva Klinikai szakpszichológus
Valachiné Geréb Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Jankovics Dóra Klinikai szakpszichológus
Pandur Csilla Klinikai szakpszichológus
Iván Andrea Csilla Pszichológus
Dr Kőváry Zoltán Klinikai szakpszichológus
Elekné Szarvas Anett Pszichológus
Füleki Alexandra Pszichológus
Pálmainé Kiss Anna Pszichológus
Pávkovics Dóra Pszichológus
Pàlinkàs Fruzsina Pszichológus
Harangozó Felícia Pszichológus
Sindulár Szabina Erika Pszichológus
Varnai Zsuzsa Klinikai szakpszichológus
Fazekas Ildikó Klinikai szakpszichológus
Nyitrai Eszter Pszichológus
Prem Ingrid Pszichológus
Czeglédi Noémi Tanácsadó szakpszichológus
Hajdó Marianna Pszichológus
Édl Zsuzsanna Pszichológus
Baráth Éva Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus
Nagy-Brozsek Andrea Pszichológus
dr. Szabóné Maszler Judit Pedagógiai szakpszichológus
Rubi Ilona Klinikai szakpszichológus
Szabó Tímea Pszichológus
Bejczi Tímea Pszichológus
Juhos Melanie Laura Pszichológus
Halász-Völgyi Katalin Pszichológus
Kulcsár Dorottya Pszichológus
Baráth Éva Pszichológus, Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus
Helyes Veronika Tanácsadó szakpszichológus
Pettkó-Szandtner András Klinikai szakpszichológus
Máriási Dóra Tanácsadó szakpszichológus
Szilvás Nóra Klára Pszichológus
Ferenczy Anna Pszichológus
Jámbor Emma Borbála Pszichológus
Nagy Gábor Zoltán Pszichológus
Gönczi Lili Anna Pszichológus
Minnics Erika Pedagógiai szakpszichológus
Boros Laura Pszichológus
Erdődi Judit Pszichológus
Haraszti-Tatár Katalin Pszichológus
Kocsis Anett Pszichológus
Szentes Annamária Klinikai szakpszichológus
Tamás Márta Pedagógiai szakpszichológus
Sárfi-Szakács Ildikó Pszichológus
Parrag Bianka Tanácsadó szakpszichológus
Baranyai Margit Valéria Klinikai szakpszichológus
Korom Ágnes Klinikai szakpszichológus
Dér-Pesics Zsuzsanna Pedagógiai szakpszichológus, Klinikai szakpszichológus
Héjas Anita Pszichológus
Gyarmati Krisztina Tanácsadó szakpszichológus
Adámi-Nagy Viktória Pszichológus
Ambrus Aliz Klinikai szakpszichológus
Halász Andrea Pszichológus
Csanaky Szilvia Piroska Pszichológus
Felhősi Gabriella Klinikai szakpszichológus
Hámori Eszter Pszichológus
Kovács Tamás Klinikai szakpszichológus
Selmeczinè Valach Renàta Tanácsadó szakpszichológus
Major Éva Pszichológus
Dékány Petra Pszichológus
Bujtár Noémi Pszichológus
Dr. Tóth Anett Ágnes Tanácsadó szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Molnár-Bakos Dóra Pszichológus
Császár Ajna Klinikai szakpszichológus
Steffek Hilda Klinikai szakpszichológus
Mikle Gábor Pszichológus
Miholecz Judit Klinikai szakpszichológus
Tóth Viktória Pszichológus
Zoktan Andrea Pszichológus
Dékány Petra Pszichológus
Vörös Ágota Tanácsadó szakpszichológus
Gábor Marina Klinikai szakpszichológus
Koósné Varga Mária Pedagógiai szakpszichológus, Klinikai szakpszichológus
Kovács Sándor Klinikai szakpszichológus
Juhász Johanna Katalin Pszichológus
Rácz Tünde Pedagógiai szakpszichológus
Dragoj Gabriella Tanácsadó szakpszichológus
Tallár Ágnes Klinikai szakpszichológus
Torma Lívia Pszichológus
Horváth Dóra Pszichológus
Jónás Krisztina Klinikai szakpszichológus
Modrovics Krisztina Klinikai szakpszichológus
Cserhalmi Edit Mária Tanácsadó szakpszichológus
Szabó-Völgyi Zsuzsanna Erzsébet Pszichológus
Szabóné Radvány Ivett Pszichológus
Karolyi Kinga Pszichológus
Willmann Eszter Klinikai szakpszichológus
Paholcsek Edina Tanácsadó szakpszichológus
Németh Rita Klinikai szakpszichológus
Szentiványi Dóra Pszichológus
Vörös Zsófia Pszichológus
Szlávik-Keller Hajnalka Pszichológus
Kosztancsek Petra Klinikai szakpszichológus
Gál-Galló Diána Klinikai szakpszichológus
Leiszt Ágnes Pszichológus
Ujvári Anita Pszichológus
Csiha Krisztina Tanácsadó szakpszichológus
Kiss Judit Pszichológus
Bori Márta Tanácsadó szakpszichológus
Somogyi Kata Pedagógiai szakpszichológus
Molnár Anna Pszichológus
Kulcsár Johanna Pszichológus
Kollár Mária Klinikai szakpszichológus
dr.Sulyokné Fedor Nóra Tanácsadó szakpszichológus
Rabe Vanda Klinikai szakpszichológus
Tarjányi Krisztina Klinikai szakpszichológus
Rambo János Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus
Lukács Luca Pszichológus
Kocsor Andrea Klinikai szakpszichológus
Páll-Balázs Gréta Pedagógiai szakpszichológus
Tóth Máté Pszichológus
Ruskó György Pedagógiai szakpszichológus
Tóthné Benyusz Enikő Pszichológus
Molnár-Imre Edina Pszichológus
Kiss-Sass Diána Klinikai szakpszichológus
Oroszi Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Somogyvári Ildikó Klinikai szakpszichológus, Pszichológus, PhD.
Rácz Tiborné Kovács Tímea Tanácsadó szakpszichológus
Kovács Rita Pedagógiai szakpszichológus
Tóth Mariann Pszichológus
Hesz-Nyoma Tímea Pszichológus
Tóthné Vaszily Anita Pszichológus
Berky-Pap Márta Tanácsadó szakpszichológus
Tőrösné Fehér Ildikó Klinikai szakpszichológus
Patócs Petra Pszichológus
Vincze Györgyi Pszichológus
Benkéné Kovács Viktória Pedagógiai szakpszichológus
Ludányi Balázs Tanácsadó szakpszichológus
Torma Zita Klinikai szakpszichológus
Lukács Borbála Pszichológus
Takács Irma Pszichológus, PhD.
Papp Ágnes Pszichológus
Kántor Judit Ágota Pszichológus
Bittó Piroska Tanácsadó szakpszichológus
Szecskő Tünde Pszichológus
Ménich Helga Tanácsadó szakpszichológus
Liber Renáta Tanácsadó szakpszichológus
Szabó Eszter Klinikai szakpszichológus
Simon Lilla Tanácsadó szakpszichológus
Illés Zsófia Tanácsadó szakpszichológus
Komáromi Éva Pszichológus
Borsos Zsófia Pszichológus
Kármánné Radnóti Katalin Klinikai szakpszichológus
Tóth-Bognár Borbála Pszichológus
Küzdy Anikó Pszichológus
Standovár Ágnes Klinikai szakpszichológus
Kerepesi-Keresztúry Gabriella Pszichológus
Sándorné Boda Emese Pszichológus
Földesi Liza Pszichológus
Czimmerman Edit Klinikai szakpszichológus
Szombathelyi Réka Pszichológus
Szécsi Judit Pszichológus
Tusori Eszter Pszichológus
Dr. Pásztor-Kovács Anita Pszichológus, PhD.
Abermann Júlia Tanácsadó szakpszichológus
Torma Judit Pedagógiai szakpszichológus
Gachályi Örsné Németh Viktória Klinikai szakpszichológus
Barta Zsuzsanna Klinikai szakpszichológus
Asztalos Ildikó Pszichológus
Komáromi Melitta Pszichológus
Bagó György ifj. Klinikai szakpszichológus
Dr. Vecseráné Sebők Márta Pedagógiai szakpszichológus
Hermán Noémi Klinikai szakpszichológus
Hujber Adrienn Pszichológus
Lefánti Dóra Pszichológus
May Nikolett Pszichológus
Kiss-Vásárhelyi Éva Klinikai szakpszichológus
Balázs Nelli Klinikai szakpszichológus
Dr. Kovácsné Mozsolics Melinda Klinikai szakpszichológus
Solymossy-Lévai Edit Tanácsadó szakpszichológus
Erdei-Papp Réka Borbála Klinikai szakpszichológus
Szabó-Láposi Helga Pszichológus
Tóth Jánosné Ballabás Mária Klinikai szakpszichológus
Orbán Karolina Tanácsadó szakpszichológus
Oláh Ibolya Klinikai szakpszichológus
Huang Cvi Pszichológus
Eipel Ilona Pedagógiai szakpszichológus
Pomsár Zsófia Pszichológus
Romvári Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Csábi Orsolya Pszichológus
Mészáros Judit Tanácsadó szakpszichológus
Pulai Dalma Pszichológus
Mészáros Viktória Klinikai szakpszichológus
Kapitány Eszter Klinikai szakpszichológus
Szanyi Gitta Nikoletta Pszichológus
Bodnár Zsuzsanna Tanácsadó szakpszichológus
Szimethné Galaczi Judit Pedagógiai szakpszichológus
Gajdos Beáta Pszichológus
Varga László Ferenc Klinikai szakpszichológus
Molnár Marianna Klinikai szakpszichológus
Györe Rita Tanácsadó szakpszichológus
Vojtek Ágota Tanácsadó szakpszichológus
Cseri Anita Tanácsadó szakpszichológus
Kelemen Ibolya Klinikai szakpszichológus
Csuriné Mirk Gyöngyi Pszichológus
Mihálydeák Enikő Pedagógiai szakpszichológus
Gyebnár Viktória dr Pszichológus
Olteán Judit Tanácsadó szakpszichológus
Ledneczky Anikó Pszichológus
Koncz Veronika Pszichológus
Pers-Kovács Gábor Pszichológus
Forgách Anna Klinikai szakpszichológus
Dr. Szemerédy Viktória Pszichológus
Rózsa Ildikó Klinikai szakpszichológus
Nagy Eszter Tanácsadó szakpszichológus
Kádár Katalin Klinikai szakpszichológus
Ármós Dorottya Pszichológus
Haasné Mayer Magdolna Klinikai szakpszichológus
Rusznyák-Pethő Anikó Tanácsadó szakpszichológus
Bécsi Judit Pszichológus
Gombai Balázs Tanácsadó szakpszichológus
Farkas-Tóth Melinda Klinikai szakpszichológus
Horváth Ágnes Klinikai szakpszichológus
Németh Georgina Pszichológus, PhD.
Tőke Csilla Pszichológus
Mező Bernadett Pszichológus
Pers-Kovács Gábor Pszichológus
Farkas-Karsai Eszter Pszichológus
Király-Posztós Ágnes Tanácsadó szakpszichológus
Sipos-Homa Katalin Tanácsadó szakpszichológus
Nagy Ferenc Klinikai szakpszichológus
Kelemen - Szilágyi Adrienn Klinikai szakpszichológus
Barabás Mariann Pszichológus
Pulai-Kottlár Gabriella Pszichológus
Jakab Katalin Édua Pszichológus
Dr. Varga Katalin Pszichológus, Pszichológus, PhD.
Ferencziné Soltész Kitti Pszichológus
Szabó Karolina Pszichológus
Hòdi Àgnes Klinikai szakpszichológus
Perfalvi Tünde Pszichológus
Farkas Melinda Tanácsadó szakpszichológus
Kajári Judit Pszichológus
Turcsik Katalin Pedagógiai szakpszichológus
Hanvay Eszter Pszichológus
Adrigán Erzsébet Klinikai szakpszichológus
Madar Veronika Pszichológus
Kovácsné Molnár Zsófia Pszichológus
Láng Teodóra Pszichológus
Bárány Eszter Klinikai szakpszichológus
Biró Fruzsina Tanácsadó szakpszichológus
Név *
Your answer
Végzettség *
Required
Email cím
(Amennyiben értesülni szeretne a további eseményekről)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy