แบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เห็นถึงความสำคัญของผู้รับบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และการตอบสนองการดำเนินงานแก่ผู้รับบริการสูงสุด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ โดยขอความกรุณาระบุรายละเอียดให้มีความครบถ้วน เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะของท่านเป็นข้อมูลสำคัญท่านได้ระบุไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulabhorn Royal Academy. Report Abuse