ระบบการขอหนังสือรับรอง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
ไม่สามารถขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือธุรกรรมทางการเงินได้ หากต้องการขอหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือธุรกรรมทางการเงิน กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โรงเรียน *
ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
ตำแหน่ง *
อันดับ *
อัตราเงินเดือน *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
หนังสือรับรองที่ต้องการขอ *
เงื่อนไขการรับเอกสาร
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. เมื่อกรอกและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะมีแบบฟอร์มยืนยันเข้าอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น
3. หากมีหลักฐานอื่นๆ จะต้องนำมาแนบในวันที่รับเอกสารด้วย
4. หากเอกสารเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งให้มารับเอกสารที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
5. จะต้องมารับเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
ยอมรับเงื่อนไข *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. Report Abuse