Ankieta dla mieszkańców - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gniezno

Szanowni Państwo,

przeprowadzamy obecnie na terenie Gminy Gniezno badanie w zakresie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. W badaniu biorą udział mieszkańcy z terenu gminy. Badanie jest ogromnie ważne, ponieważ jego wyniki posłużą do poprawy stanu środowiska w gminie oraz opracowania planów redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i podniesienia efektywności energetycznej budynków prywatnych.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki badania indywidualnego nie będą nigdzie pokazane.

Bardzo zależy nam na Państwa udziale w badaniu. Prosimy o szczere odpowiedzi.

  This is a required question
  This is a required question

  Podstawowe dane dotyczące budynku

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Źródła ciepła

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Energia elektryczna

  This is a required question

  Odnawialne Źródła Energii

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety!