แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย (ถูก) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนิสิต
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 หลักสูตร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service