Deklaracja członkowska PTSS
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Polish Association of Dental Students PTSS, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa;
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3) odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pracownicy
i członkowie Stowarzyszenia mający, na podstawie upoważnienia, dostęp do tych danych;
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia oraz po zakończeniu członkostwa przez okres niezbędny dla przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych;
5) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla bycia członkiem Stowarzyszenia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu;
8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Email address *
Nazwisko *
Imię *
Adres e-mail *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Odział *
Rok studiów *
Adres zamieszkania *
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy *
Uwagi / Nr Vouchera
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polish Association of Dental Students PTSS z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635818 dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379, zwane dalej: „Towarzystwem”) w zakresie członkostwa w Towarzystwie w celu wypełniania obowiązków związanych z członkostwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 1) administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Polish Association of Dental Students PTSS, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa; 2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez administratora, jeśli jest to niezbędne dla funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pracownicy i członkowie Stowarzyszenia mający, na podstawie upoważnienia, dostęp do tych danych; 4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania członkiem Stowarzyszenia oraz po zakończeniu członkostwa przez okres niezbędny dla przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych; 5) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 6) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 7) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla bycia członkiem Stowarzyszenia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu; 8) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.