Szkolenie: Ja-wolontariusz-lider. Jak być dobrym liderem grupy?
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do udziału wolontariuszy z terenu całego województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach rozwijających z zakresu wolontariatu.

Jeśli na co dzień jesteś wolontariuszem, ale w dalszym ciągu chcesz się doskonalić i rozwijać koniecznie zgłoś się do udziału w szkoleniach zaawansowanych w ramach programu rozwoju wolontariatu długoterminowego - Korpus Solidarności.

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organizacji czy instytucji, często podejmują także dodatkowe wolontariackie czy społeczne aktywności. W sposób naturalny stają się liderami w środowisku wolontariuszy. Sprawdź się czy jesteś liderem!

Podczas tego szkolenia dowiesz się kim jest lider, poznasz indeks umiejętności wolontariackich, zobaczysz zależność mocnych cech a cech lidera, a także sprawdzisz jaki styl pracy jest dla Ciebie lepszy: praca zespołowa czy indywidualna.

Termin: 22.11.2019 r. (piątek)
Godzina: 09:00- 12:30
Miejsce: Centrum Obywatelskie w Krakowie, ul. Reymonta 20, s.040

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone na szkoleniu:
- Kim jest lider
- Moja mocne cechy a cechy lidera
- Indeks umiejętności wolontariackich
- Praca zespołowa czy indywidualna, co jest lepsze dla mnie?

Szkolenie jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy! ⤵️

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu – skontaktujemy się w tej sprawie z osobami, które zaznaczą taką potrzebę w formularzu.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"


Osoba do kontaktu:
Agnieszka Iwan
507 662 514
agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl
Email address *
Zapraszają Cię:
TERMIN ORAZ MIEJSCE
22 listopada 2019 (piątek) godz. 09:00-12:30
Centrum Obywatelskie w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-055 Kraków
Imię i nazwisko *
Your answer
Miejscowość zamieszkania
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Czy jesteś już wolontariuszem? *
W jakiej organizacji/instytucji pełnisz rolę wolontariusza? *
Your answer
Jak długo jesteś wolontariuszem? *
Jakie są Twoje oczekiwania względem szkolenia? Czego chciałbyś się dowiedzieć w temacie kompetencji liderskich?
Your answer
Będę się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu spoza Krakowa *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020382 NIP: 737-18-71-649. 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w szkoleniu dla nauczycieli dotyczącym organizacji i prowadzenia Szkolnego Korpusu Solidarności, realizowanym w ramach projektu „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Przekazywanie danych. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe oraz partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana będzie ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO. 4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w projekcie Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpus Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 -2030”!”. 6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11, partnera projektu Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Krakowie (31-546) przy ul. Mogilskiej 102/1 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich serwisach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy