Com acompanyar el voluntariat per a motivar-lo. 27, 29 de juny, 4 de juliol. Barcelona

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  L'adreça electrònica ha de ser vàlida
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades facilitades s'incorporaran als fitxers titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS) amb la finalitat de tramitar la seva sol•licitud d'inscripció al curs sol•licitat, gestionar la seva participació en el mateix. En ser un curs integrat en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya l’informem que les dades proporcionades en la inscripció seran comunicades a la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que puguin emetre el títol acreditatiu corresponent. Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició pot dirigir-se per escrit en qualsevol moment a C/ Grassot 3, 2on 08025 Barcelona