บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ให้บริการตรวจสอบคุณภาพวารสาร ทั้งวารสารประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อการตีพิมพ์ แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอใช้บริการได้เพียงที่ E-Form    (ให้คำตอบภายใน 1 วัน)
>> 1. บริการตรวจสอบค่า SJR (SCImago Journal Rank),ค่า SNIP (Source Normalized Impact)
ค่า Quartile ของวารสาร และค่า TCI (Thai Journal Impact Factors)
>> 2. บริการตรวจสอบค่า h-index ของอาจารย์ นักวิจัย จากฐานข้อมูล Scopus
>> 3. บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์
>> 4. บริการตรวจสอบวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อ - สกุล (First Name - Last Name)
2. คณะ/หน่วยงานที่สังกัด (Faculty/affiliation)
3. อีเมล (e-mail)
4. เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number)
5. โปรดระบุรายชื่อวารสารที่ต้องการให้ตรวจสอบ. (Please specify the name of the journal that you required to check)
6. ต้องการให้แนะนำรายชื่อวารสารในการตีพิมพ์ผลงานหรือไม่.(Would you like me to recommend the list of journal in which you aim to be published?)
7. ท่านต้องการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลใด. (Which journal would you like to submit your paper to?)
8. ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่สนใจตีพิมพ์.  (Any other journal would you like to publish?)
9. ท่านเคยมีผลงานการตีพิมพ์มาก่อนหรือไม่. (Have you ever published the article before?)
10. ท่านได้รับทราบบริการนี้จากช่องทางใด. (Which channel did you know this service of the library?)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse