Med sådana vänner: Anmälan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Nyttiga kunskaper

  This is a required question
  This is a required question

  Annat

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Rollönskemål

  This is a required question
  This is a required question

  Önskemål inför spelet

  Den här sektionen handlar om vad du som spelare vill ha ut av Med sådana vänner. Vi kan naturligtvis inte garantera att uppfylla alla önskemål, men på det här sättet har vi en bättre chans att komma i närheten.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question