ĐĂNG KÝ THAM DỰ CAFÉ HỌC THUẬT NHÂN VĂN

Chủ đề: "Xã hội học thi pháp - Dòng chảy cuộc đời"
Thời gian: 8h30 – 11h00, thứ 6, ngày 18/12/2015
Địa điểm: Trung tâm Sách Đại học, Tầng hầm Khu nhà C, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1
Diễn giả: TS. Phạm Văn Quang - Giảng viên khoa Ngữ văn Pháp, Trường ĐH KHXH&NV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question