โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
สำหรับสถานศึกษาตอบ
ชื่อสถานศึกษา
Your answer
จังหวัด
Your answer
ประเภทสถานศึกษา
จำนวนหลักสูตรที่เปิดอบรม (จำนวนวิชา)
Your answer
ระยะเวลาเริ่มฝึกอบรม
MM
/
DD
/
YYYY
ได้รับจัดสรรจำนวน (บาท)
Your answer
ในกรณีที่ได้รับงบประมาณล่าช้าสถานศึกษาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างไร (โปรดระบุ)
Your answer
เครื่องมือครุภัณฑ์ มีความพร้อมต่อการจัดการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมเพียงพอหรือไม่
สถานศึกษาใช้สถานที่ใดในการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
หน่วยงานอื่นในพื้นที่มีการจัดหลักสูตรที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
Required
การถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติ โดยวิธีใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
มีการสำรวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเปิดหลักสูตรหรือไม่
การจัดหาวิทยากร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
มีการกำหนดเกณฑ์การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างไร
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ออกใบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร โดย
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสนับสนุนจากสถานประกอบการในการฝึกอบรม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
การประชาสัมพันธ์โครงการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
ด้านงบประมาณ
Your answer
ด้านบุคลากร
Your answer
ระยะเวลาการดำเนินงาน
Your answer
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms