ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชน (กรอกเลข 13 หลัก) *
เกิดวันที่/เดือน/พ.ศ. *
ศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
กรุ๊ปเลือด *
โรคประจำตัว *
อยู่บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
บ้าน *
ถนน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
ชื่อ - นามสกุล (บิดา) *
อาชีพ *
โทรศัพท์ *
ชื่อ - นามสกุล (มารดา) *
อาชีพ *
โทรศัพท์ *
ผู้ปกครองคือ *
ผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่น โปรดระบุความสัมพันธ์คือ
ชื่อ - นามสกุลผู้ปกครอง *
อาชีพ *
โทรศัพท์ *
สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามแผนการเรียนต่อไปนี้ (ระบุลำดับแผนการเรียนตามต้องการ) *
Required
ลงชื่อผู้สมัคร (นักเรียน) *
หลักฐาน 1. ใบรับรอง (ปพ.7) 2. ปพ.1 3. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง ให้นำมาส่งวันมอบตัวนักเรียน *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy