รายงานความก้าวหน้าการอบรมพัฒนาครูทางไกลผ่านเว็บฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู
คำชี้แจง กรุณาเลือกตอบโดยทำเครื่องหมายถูกลงใน และเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง
1.คำนำหน้าชื่อ
2.ชื่อ - นามสกุล
3.ชื่อสถานศึกษา *
4.ส่งภาพการฝึกอบรมของตนเอง (ภาพที่ 1)
( เลือกส่งได้ข้อละ 1 ภาพเท่านั้น)
5.ส่งภาพการฝึกอบรมของตนเอง (ภาพที่ 2)
( เลือกส่งได้ข้อละ 1 ภาพเท่านั้น)
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. - Terms of Service