Akreditace novinářů - Festival Evolution 2018 | podzim

Akreditovat se mohou pouze aktivní novináři. Bezpodmínečně proto vyplňte kolonku Redakce. Pokud jste volný novinář nebo externí novinář pracující pro více médií, uveďte název redakce, pro kterou pracujete nejčastěji. Do kolonky Redakce nepatří názvy dobrovolných profesních sdružení, novinářských asociací apod. Bez správného a pravdivého vyplnění kolonky Redakce Vám nedude akreditace uznána.

Pokud jste akreditaci vyplnili správně, bude Vám v den festivalu na informačním stánku vydán volný vstup na Festival Evolution.

Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník následně v tiskovém středisku povinen prokázat buď platným průkazem redakce nebo redakční vizitkou + novinářským průkazem nebo pověřením redakce.

Novinář se může akreditovat rovněž přímo na informačním stánku festivalu a to za stejných podmínek. Tedy po vyplnění a prokázání všech požadovaných náležitostí.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question